Dünyadaki En Eski Yerleşim Yerleri Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

YERYÜZÜNDEKİ EN ESKİ YERLEŞİM BİRİMLERİ

Mısır
Hindistan
Akdeniz kıyıları
Orta Amerika
Çin
Mezopotamya

buralarda kurulmuştur.

Bu durumun nedenleri:

 • Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunmaları
 • İklim koşullarının elverişli olması
 • Su kaynaklarının fazla olması
 • Yerleşim yeri olarak seçmiştir.
 • İnsanlar mağaraları ilk barınak yeri olarak kullanmışlardır.
 • Ürgüp, Göreme ve Nevşehir’de tüflerin işlenmesi ile oluşan barınaklar
 • Toprakların verimli olması
 • Antalya, Alanya, Isparta, Mersin ve Antakya’da eski yerleşim birimlerine ait kalıntılar bulunmaktadır.
 • Anadolu’daki yerleşik hayat,
 • Tarımsal üretimin başlaması,
 • Bazı hayvanların evcilleştirilmesi Neolitik Dönemde başlamıştır.

Höyük: Eski çağlardan kalma medeniyet kalıntılarının zamanla tabii olayların tesirinde kalarak meydana getirdiği yayvanca toprak tepe.

– Alacahöyük (Çorum)
– Çatalhöyük (Konya)
– Bozüyük (Bilecik)

Ören: İlk çağlardaki insanların düzlük alanlarda kurdukları yerleşim birimlerine denir. (Özellikle İç Anadolu’da ve Batı Anadolu’da rastlanır.)

– Balıkesir (Ören)
– Aksaray (Ağaçören)
– Konya (Akören)
– Ankara (Keçiören)

NEOLİTİK DÖNEMDE KURULAN YERLEŞİM BİRİMLERİ

 • Çayönü’nde (Ergani — Maden arası )
 • Güneydoğu’da Adıyaman ve Şanlıurfa yakınlarındaki Göbekli Tepe
  Erzurum yakınlarında
 • Tilki Tepe’de (Van Gölü’nün doğusunda)
 • Anadolu’da, Hitit, Frigya, Urartu, Lidya ve İyonlulara ait yerleşim kalıntıları bulunmaktadır.
 • Bu medeniyetler Anadoluda tarım, hayvancılık, ticaret, madencilik ve zanaatkarlıkla uğraşmışlar.
 • Anadolunun üç tarafının denizlerle çevrili olması bu medeniyetlerin ticari faaliyetlerini kolaylaştırmıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar