Dulkadiroğulları Beyliği (1327 – 1515)

Dulkadiroğulları Beyliği (1327 – 1515)

Kategoriler: Tarih

1. Maraş ve Elbistan dolaylarında kurulan bu beylik Osmanlı Devleti’yle Memlüklü Devleti arasındaki ilişkilerin bozulmasına neden olmuştur.

2. Dulkadiroğulları beyliği bölgedeki devletlerin çatışmalarından faydalanarak uzun bir süre varlıklarını sürdürmüşlerdir.

3. 1514 yılındaki Çaldıran Savaşı’nda Safevi yanlısı bir tutum izlemeleri ve Şah İsmail’e yardım etmeleri nedeniyle 1515 Turnadağ Savaşı’yla Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına dahil edilmişlerdir.

4. 1515 Turnadağ Savaşı ile Osmanlı Devleti Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar