Dramatik Şiir

Tiyatroda kullanılan şiir türüdür. Eski Yunan edebiyatında oyuncuların sahnede söyleyecekleri sözler şiir hâline getirilir ve onlara ezberletilirdi. Bu anlayış 19. yüzyılda nesirle (düzyazı) yazılan dram türünün çıkışına kadar devam etmiştir. Bu tarihe kadar dramatik şiir trajedi ve komedi olmak üzere iki koldan gelişmiştir.Sala verilirken kalktık kahveden
Kızın babası yanımızda boyu uzun
On köylü iki subay bir tezkereci er
Sıralandık ahşap mescidin avlusunda
Aldık cenazeyi sarsmadan iğreti
Ve hafif gözlerimiz yerde
Kayıp bir tayın izini süreriz sanki…

Aşağıdakilerden hangisi pastoral şiirden alınmış olabilir? A) Bir bakış, bir aşığa neler anlatır Bir bakış, bir aşığı saatlerce ağlatır B) Alnımdaki her çizgi beyaz bir gece saklar Bir başka şafaktır saçımın gördüğü aklar C) Yanık bir kaval sesi geliyordu uzaktan Derdi dağlardan aşkın ak abalı bir çobandan D) Yelken, vapur, ne varsa kaçışmış Iimanlara Yalnız onundu koskoca meydan ve manzara E) İsmim gezecek pembe dudaklarda elemle Gözler dolacak bir çocuk ölmüş gibi nemle
Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi