Dramatik Şiir


Kategoriler: Şiir, Türk Dili ve Edebiyatı

Tiyatroda kullanılan şiir türüdür. Eski Yunan edebiyatında oyuncuların sahnede söyleyecekleri sözler şiir hâline getirilir ve onlara ezberletilirdi. Bu anlayış 19. yüzyılda nesirle (düzyazı) yazılan dram türünün çıkışına kadar devam etmiştir. Bu tarihe kadar dramatik şiir trajedi ve komedi olmak üzere iki koldan gelişmiştir.Sala verilirken kalktık kahveden
Kızın babası yanımızda boyu uzun
On köylü iki subay bir tezkereci er
Sıralandık ahşap mescidin avlusunda
Aldık cenazeyi sarsmadan iğreti
Ve hafif gözlerimiz yerde
Kayıp bir tayın izini süreriz sanki…

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi