Dört Element Kavramı

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Kimya Bilimi, Simyadan Kimyaya

İnsanlar maddelerin ne kadar bölünebileceğini ve nelerden oluştuğunu tarih boyunca merak etmişlerdir. Düşünce ile bunu keşfetmeye çalışmışlardır. Thales (Tales) maddelerin sudan oluştuğunu ileri sürmüştür. Democritus (Demokritus) ise maddelerin bölünemeyen en küçük yapı taşlarının bulunduğunu belirtmiş ve bunlara atom adını vermiştir. Aristo, Democritus gibi bütün maddelerin dört elementten oluştuğunu söylemiştir. Ek olarak dört özelliğinin olduğunu belirtmiştir.

Aristo’nun Dört Element Tanımı

Bütün maddeler ateş, toprak, hava ve su olmak üzere dört elementten oluşmuştur. Ayrıca bu temel elementleri niteleyen dört özellik vardır. Bunlar sıcak, soğuk, ıslak ve kurudur.

Aristo’nun bu element tanımı 18. yüzyıla kadar kabul görmüş ve maddesel çalışmalar bu temel üzerinde oluşturulmuştur.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar