Doğrusal Hareket Fizik Tyt


Kategoriler: Fizik, Tyt Fizik

DOĞRUSAL HAREKET

Yer Değiştirme (ΔX)

Bir cismin ilk konumu ile son konumu arasındaki en yakın mesafedir.

Bir cismin hareketi sırasında izlediği yola yörünge denir. İlk konum ile son konumu birleştiren doğrunun uzunluğu yer değiştirmedir.

Sürat

Birim zamanda alınan yoldur. Skaler bir büyüklüktür.

Hız

Birim zamandaki yer değiştirme miktarıdır. Vektörel bir büyüklüktür.

İvme (a) 

Birim zamandaki hız değişimidir. Vektörel bir niceliktir.

Doğrusal Hareket

Bir doğru boyunca yapılan harekete doğrusal hareket denir. Üç çeşit doğrusal hareket vardır.

1. Düzgün Doğrusal Hareket

Sabit hızlı harekettir. Hız değişmediği için ivmesi sıfırdır.

2. Düzgün Hızlanan Doğrusal Hareket

Sabit ivmeli harekettir. Hareketlinin hız vektörü ile ivme vektörü aynı yönlüdür.

3. Düzgün Yavaşlayan Doğrusal Hareket

Sabit ivmeli harekettir. Hareketlinin hız vektörü ile ivme vektörü zıt yönlüdür.

Çözümlü Örnek Sorular;

 

Örnek: Başlangıçta durmakta olan bir aracın ivme- zaman grafiği şekildeki gibidir.

Buna göre, aracın I. ve II. bölgelerdeki hareketi için ne söylenebilir?

Çözüm: Alan hız değişimini (ΔV) verir. Aracın ilk hızı sıfır ve I. bölgede bir alan (hız değişimi) olduğundan aracın
hızı artar. II. bölgede alan sıfır olduğundan hız değişimi sıfır olur, yani hız değişmez.

Buna göre araç I. bölgede hızlanır, II. bölgede sabit hızlı hareket yapar.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar