] }

Soru: Yukarıdaki sayı piramidinde bulunan kutuların içerisine, altında bitişik şekilde verilen iki sayının toplamı yazılacaktır. Buna göre “x” ile belirtilen yere yazılacak sayının en yakın yüzlüğü kaçtır?
A) 2700   B) 2800   C) 2900   D) 3000

Soru: Yukarıda abaküste verilen sayı ile ilgili olarak,
I. En yakın onluğa yuvarlanmış biçimi 3150”dir.
II. En yakın yüzlüğe yuvarlanmış biçimi 3 200 dür.
III. En yakın onluğu ile en yakın yüzlüğünün toplamı 6 250'dir.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) I ve III   D) II ve III

Soru: Aşağıdaki C tablosunda B tablosundaki sayıların en yakın onluğa yuvarlanmış hâli bulunmaktadır. B kutusundaki sayılar, C kutusundaki yuvarlanmış hâlleriyle eşleştirildiğinde; noktalı yerlere yazılacak harfler, minik köpeğin adını veriyor. Buna göre minik köpeğin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) ŞALİ   B) AŞİL   C) ALİŞ   D) ŞİLA

Soru: 5-3-4-8
Yukarıdaki sayıları birer kez kullanarak oluşturulabilecek dört basamaklı en büyük çift doğal sayının en yakın olduğu yüzlük aşağıdakilerden hangisidir?
A) 8400   B) 8450   C) 8500   D) 8550

Soru: 3 4 5 6 3 4 5 6 ... 3 4 5 6
Yukarıdaki kutular içerisine 3, 4, 5 ve 6 rakamları tekrar edilerek sırasıyla yazılıyor. Bu kutulardan yan yana dört tanesi rastgele boyanarak 4 basamaklı sayılar oluşturuluyor.
Örneğin; 3 4 5 6 3 4 5 6 ... 3 4 5 6
Şekilde boyanan kutular ile 5634 sayısı elde edilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kutuların boyanması ile elde edilecek sayılardan birinin en yakın onluğu olamaz?
A) 3460   B) 4560   C) 5630   D) 6340


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar