Dinamik Fizik Tyt


Kategoriler: Fizik, Tyt Fizik

Dinamik

Kuvvet ile hareket arasındaki ilişkiyi Newton üç prensiple açıklamıştır.

1. Eylemsizlik Prensibi

Bir cisim üzerine etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise cisim o anki halini korur. Yani duruyor ise durur, hareketli ise hareketini sabit hızla sürdürür.

2. Dinamiğin Temel Prensibi

Bir cisim üzerine etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır değil ise cisim ivmeli hareket yapar. Kuvvet ile ivme arasındaki ilişki

3. Etki — Tepki Prensibi

Her etki kendisine zıt yönde ve eşit büyüklükte bir tepki kuvveti oluşturur.

Yüzeyin tepki kuvveti N harfiyle gösterilir. Her zaman yüzeye dik ve yüzeyden dışarı doğrudur.

Sürtünme Kuvveti

Sürtünen yüzeyler arasında oluşan bir kuvvettir.

Hareket ettirici özelliği yoktur. Daima hareket yönüne ters yönde oluşur.

Örnek

Sürtünmelerin önemsiz olduğu KM yolunun K noktasında durmakta olan cisme L noktasına kadar F kuvveti uygulanıyor.

Buna göre, cismin KL ve LM yolundaki hareketi için ne söylenebilir?

Çözüm: Durmakta olan cisme F kuvveti uygulanırsa cisim hızlanmaya başlar. Kuvvet L noktasında kaldırıldığında yüzey sürtünmesiz olduğu için cisme artık kuvvet etki etmez. Cisim hareket halinde olduğu için LM arasında sabit hızla hareketini sürdürür. Buna göre cisim KL yolunda hızlanır, LM yolunda sabit hızla gider.

Dinamik Çözümlü Örnek Sorular

Örnek:

I. Duvara yumruk atan adamın kemikleri kırılıyor. Buna göre duvarın adama uyguladığı kuvvet, adamın duvara uyguladığı kuvvetten büyüktür.

II. Bir top duvara çarpıp geri dönüyor. Buna göre duvarın topa uyguladığı kuvvetin büyüklüğü, topun duvara uyguladığı kuvvetin büyüklüğüne eşittir.

III. Sabit hızla ilerleyen bir cisim üzerine etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfırdır

Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I      B) I ve II     C) I ve III     D) II ve III     E) I, II ve III
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar