Dimitri Mendeleyev ve Lothar Meyer Periyodik Sistem 9. Sınıf Kimya


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Atom ve Periyodik Sistem, Kimya, Periyodik Sistem 9. Sınıf

Mendeleyev, hazırlamış olduğu periyodik sistemde her grubun hidrojen, oksijen ve klor elementleriyle yapabileceği bileşiklerin genel formüllerini göstermiştir. Bu periyodik sistemde aynı düşey sütunda bulunan elementlerin j fiziksel ve kimyasal özelliklerinin birbirine benzediğini görmüştür.

Mendeleyev elementleri periyodik cetvele artan atom kütlelerine göre sıralamıştır. Bunun yanında, aynı gruptaki elementlerin bu özellikleri kademeli olarak değiştiğini gözlemlemiştir. Bu keşfi ile Mendeleyev kimya literatürüne grup kavramını kazandırmıştır.

Dimitri Mendeleyev

O zamana kadar bulunan 63 elementi artan atom kütlelerine göre sıralamıştır ve belirli özelliklerin tekrarlandığını görmüştür.

Hazırladığı periyodik sistemde bazı yerleri henüz keşfedilmemiş olduğunu düşünerek boş bırakmıştır.

Not: Meyer ile Mendeleyev birbirinden habersiz aynı şeyleri söyleyip aynı çalışmayı yapmışlardır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar