Destan (Epope)

Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı

Sözlü dönem edebiyatının en önemli ürünü destandır. Farsçadan dilimize geçen “manzum hikaye, masal, yaşanılanların hikayesi” gibi farklı anlamlarda kullanılan destan bir milletin zihninde derin etki yaratan savaş göç, afet gibi olayları konu eden uzun manzum hikayelerdir.

Destanlar olay çevresinde gelişen edebi metinler içinde değerlendirilmelidir.

Destanın Özellikleri:

  • Destanların bir kısmı olağanüstü ve mitolojik, bir kısmı da tarihi olaylara dayanır. Fakat söz konusu tarihi olaylar bir tarihi gerçeğin tekrarından ziyade onun olağanüstü unsurlarla süslenmiş şeklidir.
  • Destanlar kahramanca bir yaşayışın, topluma mal edilmiş bir mücadelenin şekillenmesidir.
  • Uzun manzum eserlerdir.
  • Kahramanlar kendi tutkularının üstünde toplum adına bir ülkünün savunucusudurlar.
  • Destanlardaki olağanüstü olayların kutsal bir kaynaktan geldiği kabul edilir.
  • Destanlarda amaç, olayların ve kahramanların en iyi şekliyle anlatılması değil, onların milletin vicdanında bıraktığı izler, yani toplumun onlara duyduğu sevgi, saygı veya nefrettir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar