Condillac

Kategoriler: Felsefe

Locke’un iç ve dış deney ayrımına karşılık sadece dış duyumu savunan Condillac; empirizmi sensualizm yönünde geliştirmiştir. Condillac’a göre, bizden beş duyuyu kaldırınız, dışarıdaki mermer heykelden hiçbir farkımız kalmaz. Bu mermer heykelden görme engelini kaldırınız, görecek ve gördüğünün bilgisini edinecektir. Koklama engelini kaldırınız, koklayacak ve kokladığının bilgisini edinecektir. O halde bilginin kaynağı duyulardır. Ne çeşitten olursa olsun her tasavvur duyumlarda temellenir.] }

Örnek: Doğa bilimleri, insanın sosyal varlığını değil, sadece doğayı bilgi objesi olarak ele alır. Fizik; maddeyi, kimya; maddenin değişimini, biyoloji; canlı varlığı ele alıp incelerken, sanat; insanlaştırılmış ve toplumsallaştırılmış doğayı kişisel tarzda yansıtır.
Buna göre, sanatı bilimden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öznel olma
B) Akla dayalı olma
C) Evrensel olma
D) Olgulara dayanma
E) Nesnel olma
Örnek: Enerji ve madde arasındaki ilişki bilim adamlarınca formüle edilmiş, ancak bu durum felsefecileri farklı yorumlarla karşı karşıya bırakmış, madde-ruh ilişkisini düşünsel anlamda açıklamaya yöneltmiştir. Bilim-felsefe ilişkisi açısından aşağıdaki yargılardan hangisi bu açıklamaya uygun düşer?
A) Bilim öngörüde bulunur, felsefenin öngörüleri tartışmalıdır.
B) Bilim insanın pratik yaşamı ile ilgilenmez, felsefe ilgilenir.
C) Bilim olayların neden-sonuç ilişkilerini araştırırken, felsefe bilimsel yasaları da yorumlar.
D) Bilimsel bilgi yığılan ve ilerleyen bilgidir, felsefi bilgi yalnızca yığılan bilgidir.
E) Bilimsel bilgi yöntemlidir, felsefi bilgi bilimin yöntemlerini eleştirir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar