Coğrafi Keşiflerin Etkileri 10. Sınıf Tarih


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Dünya Gücü Osmanlı 10. Sınıf, Tarih

XV. yüzyılda Avrupalı denizcilerin başlattığı denizaşırı seferlere Coğrafi Keşifler adı verilmiştir. Bu süreçte Avrupalılar, Amerika, Güney Afrika ve Uzak Doğu’daki birçok yeri keşfederek buraları Yeni Dünya olarak adlandırmışlardır.

Coğrafi Keşiflerin Nedenleri

 • Müslümanların elindeki ticaret yollarını ele geçirme düşüncesi
 • Denizcilik ve haritacılık bilgisinin artması
 • Cesur gemicilerin yetişmesi
 • Hristiyanlık inancını yeni bölgelere yayma düşüncesi
 • Avrupalıların, gelirlerini artırıp zenginliğe ulaşma isteği

Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

 • Avrupalılar bu keşiflerin sonucunda yeni yollar bularak Osmanlılara bağımlı olmaktan kurtulmuşlardır.
 • Avrupalılar ihtiyaçları olan malları vergisiz olarak Avrupa’ya aktarmışlardır.
 • Avrupa’da merkantilizm denilen yeni iktisadi anlayış ortaya çıkmıştır. Bu yeni iktisadi anlayış Avrupa da Rönesans ve Reform’u doğurmuştur.
 • Burjuva sınıfının önemi artmıştır.
 • Millî monarşiler sömürgeciliğe yönelmiş, İspanya ve Portekizliler önemli sömürge imparatorlukları kurmuşlardır.
 • Atlas Okyanusu kenarlarındaki liman kentleri önem kazanırken Akdeniz limanları önemini yitirmiştir.
 • Avrupalılar; Amerika kıtasındaki İnka, Aztek, Maya gibi medeniyetleri tahrip etmişlerdir.
 • Osmanlı ekonomisi Avrupa’nın gerisinde kalmıştır.
 • Patates, domates, mısır, kakao, vanilya, tütün, fasulye gibi ürünler Akdeniz pazarına girmiştir.

Not: Merkantilizm, Avrupa’da Coğrafi Keşiflerle birlikte ortaya çıkan yeni ekonomik modeldir. Bu modele göre zenginliğin ölçütü altın ve gümüştür.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar