Çocuk Hakları Sözleşme (Bildirge) Maddeleri 5. Sınıf Sosyal Bilgiler


Kategoriler: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Dünyadaki bütün çocuklar herhangi bir ayrım olmaksızın eşit haklara sahiptir. Bir çok çocuk dünyanın farklı yerlerinde açlık ve savaş ortamında yaşamlarını sürdürmektedir.

Ülkenin ve dünyanın geleceği çocuklara verilen maddi ve manevi değerlere bağlıdır. İnsanlığın barış ve huzura kavuşabilmesi çocukların ön planda tutulmasıyla olanaklıdır.

20 Kasım 1989’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 14 Eylül 1990 tarihinde kabul edilmiştir. Sözleşmeye imza atan devletler kendi yükümlülüklerindeki çocuklara sözleşmede yazılı olan bütün hakları tanımakla yükümlüdürler.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin takibinin Türkiye Cumhuriyetinde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yapmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her yıl 20 Kasım günü “Çocuk Hakları” günü olarak kutlanmaktadır.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü eski adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye’de yoksul ve korunmaya muhtaç çocuklara ve ailelere bakım, eğitim, sağlık hizmetlerini sunmak için oluşturulmuş kurumdur.

Çocuk Haklara Dair Sözleşme

1. 18 yaşına kadar her birey çocuktur.

2. Taraf devletler, çocuk haklarını ayrım gözetmeksizin sağlamakla yükümlüdür.

3. Her çocuk temel yaşama hakkına sahiptir.

4. Çocuklar kendilerini ilgilendiren konularda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkına sahiptir.

5. Devletler çocuğun, dinlenme, boş zamanını değerlendirme, oyun oynama, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma
hakkını tanırlar.

6. Çocukların sağlık hizmetleri veren kuruluşlardan yararlanma olanakları vardır.

7. Her çocuğun eğitim görme hakkı bulunmaktadır.

8. Çocukların cinsel sömürüye karşı korunma hakları vardır.

UNİCEF

1946 yılında kurulan Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu’dur. 1953’te UNİCEF’in Birleşmiş Milletler içinde kalıcı bir örgüt olmasına karar verildi.

Çocukların hayatını doğumdan yetişkinliğe iyileştirmek için UNİCEF 7 ana önceliğe odaklanarak çalışıyor:

  1. Çocuk sağlığı Eğitim
  2. HİV ve AİDS
  3. Temiz suya erişim
  4. Beslenme
  5. Çocukların korunması
  6. Çocukların hayatlarını etkileyen kararlara katılmalarına olanak sağlamak] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar