Cisimlerin Renkli Görünmesi 10.Sınıf Fizik


Kategoriler: 10. Sınıf Fizik, Fizik, Optik

Cisimler, üzerine ışık düşürüldüğünde kendi renklerindeki ışığı kuvvetli yansıtarak o renkte görünür. Cisimler kendi renginde olan ışığı kuvvetli yansıtırken, komşu renkleri zayıf yansıtır. Diğer renkteki ışığı ise hiç yansıtmaz. Gözlemci kuvvetIi yansıyan ışığı görür.

  • Beyaz kitap üzerine hangi renkte ışık gönderirsek gönderelim bütün ışığı yansıtarak 0 renkte görünür.

  • Siyah kitap üzerine hangi ışığı gönderirsek gönderelim bütün ışığı soğurarak yansıtmaz ve siyah görünür.

  • Ana renkteki kitaplar üzerine beyaz ışık gönderildiğinde cisimler kendi rengindeki ışığı kuvvetli yansıtırken komşu renkteki ışıkları zayıf yansıtır. Gözlemci ancak kuvvetli yansıyan renkleri algılar.


Kırmızı kitaba beyaz ışık gönderince kırmızı ışık kuvvetli, turuncu ışık zayıf yansır. Göz kırmızı ışığı algılar.

Yeşil kitaba beyaz ışık gönderince yeşil ışık kuvvetli sarı ve mavi ışık zayıf yansır. Göz yeşil ışığı algılar.

Mavi kitaba beyaz ışık gönderilince mavi ışık kuvvetli yansırken yeşil ve mor ışık zayıf yansır. Göz mavi ışığı algılar.

  • Ara renkli (sarı, cyan, magenta) cisimlere ışık gönderildiğinde cisim ara rengi oluşturan renkleri kuvvetli yansıtırken komşu renkleri zayıf yansıtır. Göz kuvvetli yansıyan rengi algılar.

Sarı kitap üzerine beyaz ışık düşünce, sarı, kırmızı ve yeşil ışığı kuvvetli yansıtır. Göz kitabı sarı renkte görür.

Cyan kitap üzerine beyaz ışık düşünce, mavi ve yeşil ışığı kuvvetli yansıtır. Göz kitabı cyan renkte görür.

Magenta kitap üzerine beyaz ışık düşünce, kırmızı ve mavi ışığı kuvvetli yansıtır. Göz kitabı magenta renkte görür.

Saf Sarı ile Karışım Sarı Arasındaki Fark konusuna gitmek için tıklayın] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar