Cinas


Kategoriler: Edebi Sanatlar (Söz Sanatları), Şiir, Türk Dili ve Edebiyatı

Ses bakımından (okunuş ve yazılışları) aynı fakat anlamları farklı kelimelerin bir arada kullanılmasına cinas denir. “Eyleme vaktini zayi, deme kış yaz, oku yaz.” Bu cümlede “yaz” kelimeleri iki farklı anlama gelecek şekilde “yaz mevsimi ve yazmak fiili” kullanılarak cinas yapılmıştır.Ey kimsesizler, el veriniz kimsesizlere
Onlardır ancak el verecek kimse sizlere

Bu beyitte ise “kimsesizlere” kelimesi iki farklı anlama gelecek şekilde “annesi babası, yakını, koruyanı olmayan, sahipsiz-şahıs, kişi; zamir” kullanılarak birleşik cinas (Bu tür cinasta, cinaslı kelimelerden biri iki farklı kelimeden oluşur.) yapılmıştır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi