Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Şiir, Söz Sanatları (Edebi Sanatlar), Türk Dili ve Edebiyatı

Ses bakımından (okunuş ve yazılışları) aynı fakat anlamları farklı kelimelerin bir arada kullanılmasına cinas denir. “Eyleme vaktini zayi, deme kış yaz, oku yaz.” Bu cümlede “yaz” kelimeleri iki farklı anlama gelecek şekilde “yaz mevsimi ve yazmak fiili” kullanılarak cinas yapılmıştır.

Ey kimsesizler, el veriniz kimsesizlere
Onlardır ancak el verecek kimse sizlere

Bu beyitte ise “kimsesizlere” kelimesi iki farklı anlama gelecek şekilde “annesi babası, yakını, koruyanı olmayan, sahipsiz-şahıs, kişi; zamir” kullanılarak birleşik cinas (Bu tür cinasta, cinaslı kelimelerden biri iki farklı kelimeden oluşur.) yapılmıştır.] }

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, diğerlerinden farklı bir söz sanatı kullanılmıştır?
A) Nihat'ın golüyle tribün ayağa kalktı.
B) Toplantıya güçlü kalemler de geldi.
C) O, evine çok bağlı bir insandı.
D) Hava soğudu, sobayı yaksana.
E) Bir ah çeksem, dağı taşı eritir.

Bu dizelerde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?
A) Bir sözcük hem gerçek hem de mecaz anlamıyla kullanılmıştır.
B) Sadece benzeyen kullanılarak kendisine benzetilen söylenmeden benzetme yapılmıştır.
C) Sadece kendisine benzetilen kullanılarak benzeyen söylenmeden benzetme yapılmıştır.
D) Aralarında ilişki bulunan iki unsurdan zayıf, kuvvetliye benzetilmiştir.
E) Anlamca ilgili sözcükler bir arada kullanılmıştır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar