Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Çin ve Japon Dinleri

Konfüçyanizm: MÖ 551-479 yılları arasında yaşamış olan Konfüçyüs’ün görüşleri çerçevesinde oluşmuştur. Taoizm ile birlikte Çinlilerin milli dinidir. Bu iki din dışında Budizm de Çinliler’de yaygındır. Yaşayan ahlaki değerlerin devamlılığını sağlamaya, eski Çin törelerini canlandırmaya çalışmıştır. İnsanlara iyiliği, doğruluğu, ahlaki erdemlere bağlı kalmayı öğütlemiş, Çin uygarlığını canlandırmak için gayret göstermiştir. Bu din genel olarak tek tanrı inancına dayanır. İbadet bir tek ona yapılır.

Konfüçyüs’ün sözleri, “Beş Klasik” ve “Dört Kitap” denilen kutsal metinlere dönüştürülmüştür.

Taoizm: MÖ VI. yüzyılda yaşamış olan Lao Tse (Lav Dızı) tarafından ortaya konmuş, mistik bir dindir. Tao, ezeli ve ebedidir. O, kendiliğinden vardır. Her şeyin başlangıcıdır. Tao görünmez, tam anlamıyla bilinemez, ancak düşünce yoluyla kavranabilir. Taoizme genel olarak tek tanrı inancı hâkimdir. Taoizm’e göre ruh ölmez, dünyada dürüst, iyi bir hayat süren kişilerin ruhları Tao ile birlikte olur. Ahiret inancı yoktur. Dürüstlük, alçak gönüllülük, hoşgörü, gibi ahlaki ilkelere büyük önem verilir.

Şintoizm: Japonya’nın millî dinidir. Çok tanrılı bir dindir. Başka dinlere karşı son derece hoşgörülüdür. On beş asırdan beri Budizm ve Konfüçyanizm dinleriyle bir arada yaşaması da bundan kaynaklanır. Kutsal kitapları yoktur. Kojiki ve Nihangi adı verilen kutsal vakayinameleri vardır. Tabiattaki ay, güneş, fırtına, rüzgâr, gıda, nehir, doğa vb. varlıklara ve tabiat güçlerine taparlar. Bunların her birini tanrı kabul ederler. En büyük tanrı Güneş Tanrısı Amaterasu’dur. O, dünyayı idare eder, tanrılar meclisini yönetir. Ataların ruhlarının yaşadığına inanılarak evlerde onlar için ayrı bir köşe oluşturulur. İbadetler sade ve basittir. İbadet için el, yüz ve ayaklar yıkanarak tapınağa gidilir Burada dua edilir. İbadetler din adamları öncül ünde yapılır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar