Çevresel Örgütler ve Özellikleri Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

Çevresel Örgütler ve Özellikleri

Heyet 1988’de Dünya Meteoroloji Örgütü, Birleşmiş Milletler Çevre Programı, BM örgütü tarafından kurulmuştur.

Kyoto protokolünün hazırlanmasında etkili olmuştur.

Greenpeace (Yeşil Barış) )

 • Herhangi bir devlete ya da devletler arası bir kuruluşa bağlı olmayan bir çevre örgütüdür.
 • Greenpeace’nin merkezi Hollanda’nın başkenti Amsterdam’dır.
 • Bunların yanında 3 milyon üyesi ve 101 ülkede ofisi bulunmaktadır.
 • Çevre sorunlarını basın aracılığıyla gündeme getirir.

Çalışma Alanları

 • Fosil yakıtları kademeli olarak sonlandırılmalı
 • Yenilenebilir enerjilerin teşvik edilmesi
 • Genleri ile oynanmış organizmaların doğaya bırakılmasının önlenmesi
 • Nükleer silahlanma ve nükleer kirliliğe son verilmesi
 • Okyanusların ve ormanların korunması
 • Ticari amaçlı balina avına son verilmesi
 • Temiz enerjinin kullanılması
 • Zehirli kimyasalların ortadan kaldırılması
 • Savaşların önlenmesi

Avrupa çevre Ajansı

 • Avrupa Birliğine bağlı olan ajans 1990 tarihinde kurulmuştur.
 • 32 üye devletin temsilcilerinden, Avrupa komisyonu temsilcisi ve Avrupa Parlamentosu tarafından görevlendirilmiş 2 bilim adamından oluşan yönetimi vardır.
 • Avrupa Birliği’ne üye olan ülkeler doğrudan üyesi olurken; diğer ülkeler ise çeşitli antlaşmalar karşılığı ile üyeliğe kabul edilir.
 • Türkiye’de Çevre Ajansının üyesidir.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)

 • 1972 yılında insan ve çevresi üzerine gerçekleştirilen Birleşmiş
 • Milletler Konferansı sonucunda kurulmuştur.
 • Merkezi Kenya ’dır.
 • Aktiviteler çok geniş alanı kapsar.

Çalışma Alanları

 • Atmosfer ve karasal ekosistemler çevre bilimi ve çevresel felaketlerde devreye girecek erken uyarı sistemleri
 • Çevre alanında uluslararası işbirliği sağlamak ve bu sorunlara uygun planlar önermek
 • Dünya çevre durumunu inceleme altında tutmak, uluslararası büyük önemi olan acil çevre problemleriyle ilgilenmek
 • Birleşmiş Milletler sistemi içinde çevre programının yönetimi ve koordinasyonunu sağlamak
 • Gelişmekte olan ülkelerin çevre politikalarını uygulamalarına yardımcı olacak Birleşmiş Milletler etkinliklerini düzenlemek

Dünya Dostları

 • Dünya dostları gönüllüleri tarafından 77 ülkede örgütlenmiştir.
 • Adaletli ve sağlıklı bir dünya anlayışını benimsemişlerdir.
 • Ülkelere küresel ısınma ile ilgili yasalar çıkarmaları için baskılar yapmıştır.
 • Birçok barajın durdurulmasını ve uluslararası düzeyde balina avcılığının yasaklanmasını sağlamışlardır.

Dünya Vahşi Yaşam Fonu

 • Dünya’nın önde gelen bağımsız koruma örgütlerinden birisidir.
 • 5 milyon kişi tarafından desteklenmektedir.
 • 1985’ten beri aktif faaliyet göstermektedir.
 • 12 binden fazla projeye 1 milyar dolardan fazla para yatırmıştır.
 • Bu projeler ve eylemler doğal çevrenin korunmasını sağlamıştır.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği

 • Cenevre merkezli bir örgüttür.
 • 170 ülkede 11 bin kadar gönüllü bilim adamı 60 ofiste 1000 çalışanıyla hizmet vermektedir.
 • Dünya’nın en eski ve en büyük küresel çalışma hareketidir.

Amacı

Doğaya değer veren ve doğayı koruyan bir dünya oluşturmaktır.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı

1960’lı yıllarda kurulmuştur.

50 ülkede 4000’e yakın çalışanıyla Dünya’nın en büyük çevre kuruluşudur.

2000 koruma projesi vardır.

İklim değişikliği, ormanlar, tatlı sular, canlı türleri ve sürdürülebilir kalkınma üzerinde durmaktadır.

Amacı
Doğal ortamın bozulmasının önüne geçmek ve insanlara bozulmamış bir gelecek bırakmak.

Doğal Hayatı Koruma Derneği

 • Dünya’nın en eski çevre koruma kuruluşlarından biridir.
 • 1895 yılında New York Zooloji Derneği adıyla kurulmuştur.
 • İlk yapay döllenme yöntemiyle Kuzey Amerika bizonunun soyunun tükenmesini önlemiştir.
 • Hayvanat bahçelerinin varlığını önemsemiştir.
 • 50 ülkede 300 tane projesi vardır.

Uluslararası Fauna ve Fiona

Afrika memelilerini korumak için 1903 yılında Cambridge ’de kurulmuştur.

Amacı

Doğal hayatın korunması, yaşam alanlarının satın alınması ve yapay döllenme programlarının geliştirilmesidir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar