] }

Soru: Türkiye'nin ortalama yükseltisi en fazla olan bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi'dir. Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaz mevsiminin yağışlı geçmesi nedeniyle otlaklar geniş yer kaplar. Bu nedenle hayvancılık bölgenin en önemli ekonomik faaliyetidir.
Bölgede bu ekonomik faaliyete bağlı olarak aşağıdaki mesleklerden hangisinin gelişmesi beklenmez?
A) Veterinerlik
B) Çobanlık
C) Besicilik
D) Makine mühendisliği


Soru: Meslek: Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş.
Buna göre mesleklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Öğrenme süreci olduğu
B) İnsanların geçimini sağladığı
C) İnsanlara hizmet için yapıldığı
D) İnsanların hobi olarak yaptığı


Soru: Bir bölgede meslekler nelere bağlı olarak gelişir?
A) O bölgenin insan yapısına göre
B) O bölgenin iklimi, yüzey şekli ve ekonomik kaynaklarına göre
C) Kalabalık ve ihtiyaç fazlalığına göre
D) İmkânların fazla olmasına göre


Soru: Akdeniz Bölgesi'nin;
* Doğal ve tarihi güzelliklere sahip olması,
* Yaz mevsiminin uzun sürmesi ve önemli sahillere sahip olması,
* Verimli topraklara sahip olması,
* Denizlere ve limanlara sahip olması
gibi özelliklerini değerlendirerek hangi ekonomik faaliyeti yapmamız doğru olmaz?
A) Tarım B) Hayvancılık C) Turizm D) Ticaret


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar