Çembersel Hareket Soru Çözümleri video 12. sınıf fizik

Çembersel Hareket Soru Çözümleri video 12. sınıf fizik

Kategoriler: Ders Videoları

Çembersel Hareket Soru Çözümleri 1. bölüm Umut Hoca

Çembersel Hareket Soru Çözümleri 2. bölüm Umut Hoca] }

Deneyin Yapılışı

1. Adım: m1 kütleli cismin bağlı olduğu ipi, borunun üst ucundan 60 cm olacak şekilde ayarlayarak ataşı takınız. İpin alt ucuna toplamda 4 adet m2 kütleli metal pulu takınız. m1 kütleli cisme ölçülebilir bir hızla düzgün çembersel hareket yaptırınız. 5 tur için geçen zamanı kronometreyle ölçünüz. Ölçülen süreyi tur sayısına bölerek bulduğunuz periyot değerini Tablo 1’de yerine yazınız. Yarıçap ve m1 kütleli cismi sabit tutarak m2 kütleli pul sayısını 9 tane olacak şekilde bağlayarak deneyi tekrarlayınız. Ölçülen periyot değerini Tablo 1’de yerine yazınız.

2. Adım: Yarıçapı ve periyodu sabit tutarak m1 kütleli pul sayısını sırasıyla 1, 2 ve 3 tane olacak şekilde artırınız. m1 kütleli pul sayısındaki artışa karşılık sistemi dengeleyen m2 kütleli pul sayılarını belirleyiniz ve Tablo 2’yi doldurunuz.

3. Adım: m1 kütleli pul sayısını ve hareketin periyodunu sabit tutarak m1 kütleli pulun yörünge yarıçapını artırınız. Aynı işlemleri yarıçapı 80 cm ve 1 metre olacak şekilde değiştirip deneyi tekrarlayarak Tablo 3’ü doldurunuz.

Sonuç ve değerlendirme
1. Çizdiğiniz merkezcil kuvvetin periyodun karesine bağlı değişim grafiğine göre merkezcil kuvvet ile periyodun karesi arasındaki ilişki nedir? Açıklayınız.
2. Çizdiğiniz merkezcil kuvvetin m1 kütleli pul sayısına bağlı değişim grafiğine göre merkezcil kuvvet ile m1 kütleli pul sayısı arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
3. Çizdiğiniz merkezcil kuvvetin yarıçapa bağlı değişim grafiğine göre merkezcil kuvvet ile yarıçap arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar