Büyük Selçuklu Devletinin Yıkılmasının Nedenleri 9.Sınıf Tarih


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih
  • Ülke topraklarının çok geniş olması ve birden fazla ulusu barındıran bir imparatorluk olunması
  • Geleneksel veraset sisteminden dolayı çıkan taht kavgaları
  • Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılmasından dolayı hanedan üyelerine çok geniş yetkiler verilmesi, bu durumdan yararlanan hanedan üyelerinin bağımsız devletler kurması (Anadolu, Suriye, Irak, Horasan, Kirman Selçuklu devletleri)
  • Şehzadeleri eğiten Atabeylerin, merkezi otoritenin zayıflamasıyla kendi devletlerini kurmaları (Zengiler (Musul), Börililer (Şam), İldenizoğulları (Azerbaycan), Salgurlular (İran) Beg Teginoğulları (Erbil)
  • Haçlı Savaşlarının vermiş olduğu sarsıntı
  • Batınilerin zararlı faaliyetleri
  • Türkmenlerin küstürülmesi
  • Eski güçlerine ulaşmak isteyen Abbasilerin zararlı faaliyetleri
  • 1153 yılında çıkan Oğuz İsyanı’ndan sonra devlet yıkılma sürecine girmiştir.
  • 1153 yılında Oğuzlar’ın eline tutsak düşen Sultan Sencer 2 yıl sonra ellerinden kurtulmayı başarsa da ülkesinde iktidarı sağlayamadan 1157 yılında ölmüştür. Sultan Sencer’in ölümüyle de Büyük Selçuklu Devleti 1157 yılında resmen yıkılmıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar