Büyük Selçuklu Devletinin Yıkılmasının Nedenleri


Kategoriler: Tarih
  • Ülke topraklarının çok geniş olması ve birden fazla ulusu barındıran bir imparatorluk olunması
  • Geleneksel veraset sisteminden dolayı çıkan taht kavgaları
  • Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılmasından dolayı hanedan üyelerine çok geniş yetkiler verilmesi, bu durumdan yararlanan hanedan üyelerinin bağımsız devletler kurması (Anadolu, Suriye, Irak, Horasan, Kirman Selçuklu devletleri)
  • Şehzadeleri eğiten Atabeylerin, merkezi otoritenin zayıflamasıyla kendi devletlerini kurmaları (Zengiler (Musul), Börililer (Şam), İldenizoğulları (Azerbaycan), Salgurlular (İran) Beg Teginoğulları (Erbil)
  • Haçlı Savaşlarının vermiş olduğu sarsıntı
  • Batınilerin zararlı faaliyetleri
  • Türkmenlerin küstürülmesi
  • Eski güçlerine ulaşmak isteyen Abbasilerin zararlı faaliyetleri] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar