Büyük Selçuklu Devletinin Yıkılmasının Nedenleri


Kategoriler: Tarih

  • Ülke topraklarının çok geniş olması ve birden fazla ulusu barındıran bir imparatorluk olunması
  • Geleneksel veraset sisteminden dolayı çıkan taht kavgaları
  • Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılmasından dolayı hanedan üyelerine çok geniş yetkiler verilmesi, bu durumdan yararlanan hanedan üyelerinin bağımsız devletler kurması (Anadolu, Suriye, Irak, Horasan, Kirman Selçuklu devletleri)
  • Şehzadeleri eğiten Atabeylerin, merkezi otoritenin zayıflamasıyla kendi devletlerini kurmaları (Zengiler (Musul), Börililer (Şam), İldenizoğulları (Azerbaycan), Salgurlular (İran) Beg Teginoğulları (Erbil)
  • Haçlı Savaşlarının vermiş olduğu sarsıntı
  • Batınilerin zararlı faaliyetleri
  • Türkmenlerin küstürülmesi
  • Eski güçlerine ulaşmak isteyen Abbasilerin zararlı faaliyetleri

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi