Bölgelerimizin Ekonomisi ve Meslekler 5. Sınıf Sosyal


Kategoriler: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

İnsanlar farklı ekonomik faaliyetlerdeki mesleklerde çalışarak geçimlerini sağlar ve aynı zamanda ekonomiye katkıda bulunup ülkemizin değişik bölgelerinde farklı ekonomik faaliyetler yürütür.

İç Anadolu Bölgesi:

İç Anadolu Bölgesi’nde Tarım önemli bir ekonomik faaliyettir. Bölgedeki Konya Ovası ülkemizin tahıl ambarı niteliğindedir.

İç Anadolu Bölgesi’nde tarıma dayalı olarak un, makarna, bisküvi gibi tarım ürünlerine dayalı sanayi dalları gelişmiştir.

Tarım ve sanayi dışında ticaret, turizm de bölgenin önemli ekonomik faaliyetlerdendir.

Karadeniz Bölgesi:

Dağlık engebeli yapısı ve dört mevsim yağış alması ekonomik faaliyetleri etkilemiştir. Dağların kıyıdan hemen sonra
yükselmesi, geçim kaynaklarını sınırlamıştır.

Türkiye’deki en geniş ve zengin orman yapısına bağlı olarak ormancılık önemli bir ekonomik faaliyettir.

Bölgedeki önemli ekonomik faaliyetlerden birisi de balıkçılıktır.

Akdeniz Bölgesi:

Akdeniz Bölgesi tarihi eser ve doğal güzellik bakımından çok zengindir. Geniş kıyılara sahip olması, bölgede yaz mevsiminin uzun sürmesi sıcaklık değerlerinin yüksek olması turizm faaliyetlerinin gelişmesini sağlamıştır. Tarım bölgenin önemli ekonomik faaliyetlerindendir. Seralarda ve tarım alanlarında üretilen meyve ve sebzeler tarım ürünlerini işleyen fabrikalara satılmaktadır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi:

Ovaların ve platoların geniş yer kapladığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde halkın temel geçim kaynağı tarımdır.

Bölgede hayata geçirilen Güneydoğu Anadolu Projesi ile Fırat ve Dicle nehirleri verimli ovaları sulayarak bölge ekonomisine canlılık getirmiştir. Türkiye’de petrol bu bölgeden çıkarılır. Bölgedeki petrolün işletilebilmesi için 1955 yılında Batman Rafinerisi kurulmuştur. Petrolün çıkarılmasın ve rafineride işlenmesi bölge halkına iş imkânı sağlamıştır.

Doğu Anadolu Bölgesi:

Yükseltinin fazla olması ve tarım alanlarının sınırlı olması bölge halkının daha çok büyükbaş hayvancılığa yönelmesine neden olmuştur.

Doğu Anadolu maden çeşitliği ve rezervi fazla olan bölgemizdir.

Ege Bölgesi:

Ege bölgesi geniş ve verimli tarım alanlarına sahiptir. Ekonomik faaliyetlerin temelini tarım oluşturur. Bu bölgede üretilen ekonomik değeri yüksek ürünler fabrikalarda işlenir. Bu ürünler ayrıca ihraç edilerek ülke ekonomisine büyük katkı sağlar.

Marmara Bölgesi

Tarım:

Marmara Bölgesi’nde farklı iklim özelliklerinin görülmesi, ovalık alanların geniş yer kaplaması ve sulama olanaklarının gelişmiş olması tarımın gelişmesinde etkili olmuştur. Türkiye’de en fazla ayçiçeğinin ekildiği bölgedir. Ayrıca pirinç, şeker pancarı, zeytin, buğday, sebze, patates, şeftali, çilek gibi tarım ürünleri yetiştirilir.

Hayvancılık:

İstanbul ve çevresinde kümes hayvancılığı, Bursa ve çevresinde ipek böcekçiliği yapılmaktadır.

Sanayi:

Gıda sanayi ve mandıracılık süt ve süt ürünleri dayalı sanayi gelişmiştir.

ipekli, yünlü ve pamuklu dokuma ayrıca mobilya, kâğıt sanayi, petrokimya, kâğıt ve otomotiv sanayisi yer almaktadır. Gölcük’te tersane İzmit’te ilaç ve otomotiv, Adapazarı’nda vagon sanayi gelişmiştir. Enerji tüketiminde ilk sıralardadır. Türkiye’ de üretilen enerjinin üçte biri Marmara Bölgesi’nde tüketilir.

Turizm:

Doğal güzellikleri ve tarihi mekanları önemlidir, Edirne Selimiye Cami, Bursa Uludağ, İstanbul Kız Kulesi, Ayasofya Cami, en fazla turist çeken mekanlardandır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar