Biyolojinin Tarihsel Gelişimine Katkı Sağlayan Bilim İnsanları Kısaca Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Biyoloji

Biyoloji, canlıların özelliklerini ve birbirleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır.

Biyoloji bilimi çok sayıda alt bilim dalından oluşur. Örneğin; zooloji bilimi hayvanları inceler, botanik bilimi bitkileri inceler, sitoloji bilimi hücreyi inceler, taksonomi bilimi canlıların sınıflandırılmasını inceler.

BİYOLOJİNİN TARİHSEL SÜRECİNE KATKI SAĞLAYAN BİLİM İNSANLARI

Aristo, biyoloji biliminin kurucusudur. Aristo, doğa tarihi ve evrenin yapısıyla ilgili ilk kitabı yazmıştır. Aristo, canlıları bazı özelliklerine göre sınıflandırmıştır.

Yazdığı tıbbi eserleri Batı’da ders kitabı olarak okutulan Türk bilgini İbni Sina küçük kan dolaşımını bularak açıklamıştır. “Tıbbın kanunu” ve “Şifa” adlı eserlerinin yanında çok sayıda eser yazmıştır.

Gregor Mendel, canlılardaki kalıtımın nasıl işlediği üzerinde çalışmalar yapmıştır.

James Watson ve Francis Crick DNA’nın ikili sarmal modelini açıklamıştır.

Rosalind franklin, X ışını kırınımı tekniğiyle çektiği DNA’nın kristal yapı fotoğrafı sayesinde DNA’nın yapısını aydınlatmaya katkı sağlamıştır.

Prof. Dr. Aziz Sancar DNA onarımı, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalar yapmıştır. 415 bilimsel makale ve 33 kitap yayınlamıştır. Kanser tedavisi için DNA onarımıyla ilgili yaptığı çalışma nedeniyle 2015 Nobel Kimya Ödülü almıştır.

Bilimsel yöntem, bir problemi çözmek için gerçekleştirilen, gözlem ve deneylere dayalı sistemli çalışmalar bütünüdür.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar