Bilimsel Araştırma Merkezleri Görevleri Fizik Ayt


Kategoriler: Ayt Fizik, Fizik

Bilimsel Araştırma Merkezleri:

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi (TÜBİTAK) Türkiye’de bilimsel araştırmaları teşvik etmek, yönlendirme, üniversite, eğitim kurumları, özel sektör veya sanayi kuruluşları ile işbirliği içinde olan kurumdur.

1963 Yılında kurulan TÜBİTAK’ın işbirliği yaptığı önemli kuruluşlar;

1. Marmara Araştırma Merkezi
2. Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM)
3. Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TUSSİDE)
4. Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY)

TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlıdır.

TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu):

Türkiye’nin 1955 yılında ABD ile sivil amaçlı kurulan TAEK, 1956 yılında araştırma reaktörü kurulması için çalışmalara başlatılmıştır.

TAEK’in görevleri;

  1. Nükleer politikaların esaslarını belirlemek
  2. Halkın ve çevrenin radyasyonun zararlarından korumak ve güvenliği sağlamak.
  3. Nükleer tehlikelere karşı strateji belirlemek
  4. Nükleer araştırma yapmak ve teşvik etmek
  5. Halkı bilinçlendirmek
  6. Nükleer alanda uzman ve personel yetiştirmek
  7. Nükleer alanda yurt içi ve yurt dışında çeşitli kurumlarla işbirliği yapmak vb.

TAEK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlıdır.

CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi):

İsviçre-Fransa sınırında yer alan dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcı labaratuvarı olup 1954 yılında 12 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Tamamen bilimsel amaçlıdır ve başlıca hedefleri;

1. Maddenin yapısını tanımak
2. Evrenle ilgili bilgiler edinmek
3. Bilim insanı, mühendis ve yazılımcılar yetiştirmek
4. Farklı ülkelerin kültürlerini bir araya getirmek vb.

NASA (Ulusal Havacılık Uzay Dairesi):

ABD’nin uzay programı çalışmalarından sorumlu, 1958 yılında kurulan, sivil ve askeri çalışmalar yapan bir kuruluştur.

Başlıca hedefleri;

1. Dünya ve evren hakkında bilgi toplamak
2. Uzay teknolojilerini geliştirmek
3. Havacılık araştırmalarını geliştirmek
4. Uzayda yaşam (Mars veya bir başka yer) üzerine araştırmalar yapmak vb.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar