] }

Soru: Fatih Öğretmen tekerleğin geçmişten günümüze kullanım şekillerini karşılaştıran tablosunu projeksiyon cihazı ile tahtaya aşağıdaki şekilde yansıtmıştır: Fatih Öğretmen'in yaptığı bu karşılaştırmaya göre tekerlekle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Günümüzde sadece ulaşım amaçlı kullanıldığına
B) İnsanlara ulaşım alanında büyük kolaylıklar getirdiğine
C) Günümüzde pek çok vasıtada kullanıldığına
D) Geçmişte ilkel yöntemlerle yapılan arabalarda kullanıldığına

Soru: Aşağıdakilerden hangisi tekerleğin icadıyla ilgili bir durum değildir?
A) Ulaşım kolaylaşmıştır. B) Haberleşme hızlanmıştır.
C) Yük taşımak kolaylaşmıştır. D) Göçebe toplulukların hayatı kolaylaşmıştır.

Soru: Elektriğin kullanılmadığı dönemlerde elbiseler kömürlü ütülerle ütülenirdi. Bu ütüler içlerine yanan kömür parçaları konularak ısıtılırdı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Teknoloji sayesinde daha kullanışlı ürünler yapılmıştır.
B) Teknolojik araçların çalışması için elektrik enerjisi gerekir.
C) Ütü elektrik bulunmadan önce de kullanılmıştır.
D) Eskiden kullanılan ürünler daha uzun ömürlü olmuştur.

Soru: Bu görsellere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İnsanlar işlerini kolaylaştırmak için teknoloji kullanmıştır.
B) Teknolojinin gelişmesi ile araçlar daha kullanışlı hale gelmiştir.
C) Teknoloji sürekli bir gelişim içindedir.
D) Günümüzdeki teknolojik araçlar daha pahalıdır.

Soru: Şehirlerde bina ve araç sayısı arttığı için trafik tıkanıklıklarına insanların saatlerce yollarda kalmasına neden olmuştur. Ayrıca hava kirliliği, gürültü, yeşil alanların azalması vb. sorunlar da teknolojideki gelişmelere bağlı olarak daha fazla gündeme gelmektedir. Buna göre teknolojik gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
A) Çevrenin kirlenmesine
B) Sağlığımıza zarar vermesine
C) Zamanın boşa harcanmasına
D) Toplumsal ilişkilerin bozulmasına

Soru: Çevremizde okuma yazma bilmeyen veya görme engelli biri olabilir. Bu insanlar ilaç kutusundaki uyarı ve açıklamaları okuyamazlar. Böyle olunca da ilacı yanlış kullanıp zarar görebilirler. Bu insanların sorununu çözecek fikir önerileri geliştirmek gerekir. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi verilen sorunun çözümüne yönelik bir ürün geliştirmek istemektedir?
A) İlker: Konuşan ilaç kutusu yapmak istiyorum.
B) Azra: Şemsiyeli baston yapmak istiyorum.
C) Seda: Bakteri üretmeyen yastıklar yapmak istiyorum.
D) Kayahan: Konuşan kaldırımlar yapmak istiyorum.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar