Bilgi Felsefesi ve Temel Problemleri


Kategoriler: Felsefe

Epistemoloji, Yunanca episteme (bilgi) ve logos (söz, kelime, yasa, bilim) kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur, bilgi bilimi ya da bilgi kuramı anlamına gelir.

Konusu: Bilginin kaynağını, değerini, imkânlılığını ve sınırlarını inceleyen kurama, bilgi felsefesi denir. Felsefe ortaya çıktığında, düşünürler öncelikle bilginin konusu olan nesne üzerinde durmuşlardır.

Bilgi Felsefesinin Temel Soruları

Felsefe, bir nevi soru sorma eylemidir. Felsefedeki sorular, kolay kolay değişmez ama bu sorulara verilen yanıtlar, kişiden kişiye değişir.

Bilgi felsefesinin temel soruları şunlardır:

  • Bilginin kaynağı nedir?
  • Bilginin değeri nedir?
  • Doğru bilgi olanaklı mıdır?
  • Bilginin sınırları nedir?

Örnek:

Çözüm: Parçada, yaşam deneyimlerinin bilgiye dönüştüğü ve benzer yaşantılara karşı bizde bir öngörü oluşturduğu anlatılmıştır. Bilgi felsefesinin temel sorularından olan, “Bilginin kaynağı nedir?” sorusuna, bilginin kaynağının deneyimler olduğu yanıtı verilmiştir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar