Belgisiz Zamirleri Türkçe 4.Sınıf


Kategoriler: 4. Sınıf Türkçe, Türkçe

Belgisiz (Zamirler) Adıllar:

Yerine kullanıldığı adı kesin olarak değil de yaklaşık olarak belirten adıllara belgisiz adıl denir.

Başlıca belgisiz adıllar şunlardır: çoğu, biri, birkaçı, hepsi, bazısı, tümü, herkes, hiçbiri…”  • Herkes ayaktaydı.”
  • Birçoğunu gördü.”
  • “Beni kimse görmedi.”
  • Herkes geldi.”

“ben” adılının “e” almış hâli hangisidir?
A) abana   B) beni   C) bene   D) benem

Hangi seçenekte verilen adıl diğerlerinden farklıdır?
A) ne   B) hangisi   C) bazısı  D) ne kadar

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi adılı olan bir sözcük vardır?
A) Memlekete kardeşimle gideceğiz.
B) Şu çocuğa biraz su ver.
C) Gürültü, ötekinden geldi.
D) Bu resim için çok uğraştım.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi