Behçet Kemal Çağlar Eserleri Özellikleri (1908-1969) AYT


Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (1908-1969)

Cumhuriyet devri Türk şairleri içinde Orta Anadolu şivesiyle ve Ankaralı Aşık Ömer mahlasıyla âşık tarzı şiirler de yazmış, hece ölçüsünü kullanmıştır.Atatürkçülük düşüncesini benimsemiş; şiirlerinde Atatürk sevgisini, millet ve memleket ile ilgili duyguları anlatmıştır.

Türk edebiyatında “Atatürk Şairi” veya “Devrim Şairi” olarak ün kazanmıştır.

Millî duyguları dile getirdiği şiirleri, yurt güzellemeleri de vardır.

Faruk Nafiz Çamlıbel ile birlikte yazdığı “Onuncu Yıl Marşı” ile ünlenmiştir.Kur’an-ı Kerim’den ilhamlar adlı kitabında bazı sureleri manzum biçimde çevirmiştir.

Süleyman Çelebi’nin Mevlid’ine nazire olarak bir Mevlid kaleme almıştır.

Haftalık sanat dergisi “Şadırvan”ı çıkarmıştır.

Eserleri

Şiir: Erciyes’ten Kopan Çığ, Burada Bir Kalp Çarpıyor, Benden İçeri (bütün şiirleri)

Manzum oyun: Çoban, AtillaDiğer Eserleri: Battal Gazi Destanı, Kuran—ı Kerim’den İlhamlar, Hür Mavilikte, Dolmabahçe’den Anıtkabir’e Kadar, Atatürk Denizinden Damlalar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi