Bedir Savaşı (624) 9. Sınıf Tarih

Bedir Savaşı (624) 9. Sınıf Tarih

Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, İslam Medeniyetinin Doğuşu, Tarih

Şam ticaret yolu üzerinde bulunan Medine gibi stratejik bir kentin, Müslüman kontrolüne girmesi üzerine Müşrikler, savaş hazırlıklarına başlamışlardır, Müslümanların, Hicret ederken geride bıraktıklarını yağmalayarak gözdağı vermek istemişlerdir. Bunun üzerine Hz. Muhammed, Mekkelilere ait bir kervanın Medine yakınlarından geçeceğini haber alarak misilleme yapmak istemiştir.

Kervanın lideri Ebu Süfyan, yolunu değiştirerek kurtulmuş olmasına rağmen Mekkeliler, 300 kişilik bir ordu ile yola çıkan Hz. Muhammed’e karşı, 900 kişilik bir ordu kurmuşlardır. Bedir kuyuları etrafında yapılan savaşta Müslümanlar büyük bir zafer kazanmışlardır. Esir alınan Müşriklerden okuma-yazma bilenler on Müslüman’a öğretmesi karşılığında, parası olanlar da fidye karşılığında serbest bırakılmıştır.

NOT: Böylece İslam savaş hukukunun temelleri atılırken, Müşrikler İslam’a ısındırılmış, İslam’ın hoşgörüsü kanıtlanmıştır. Aynı zamanda İslam’ın eğitime verdiği önem ortaya konmuştur.

Bu savaşla;

  • Hz. Muhammed’e olan güven artmış,
  • Müslümanların birlik ve beraberliği güçlenmiş,
  • Elde edilen ganimetin beşte biri hazineye aktarılarak, hazinenin temelleri atılmış,
  • Ganimetlerin beşte dördü ise askere dağıtılarak, Müslümanlar ekonomik yönden güçlendirilmeye çalışılmıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar