Basit Elektrik Devresi 4.Sınıf Fen Bilimleri

Basit Elektrik Devresi 4.Sınıf Fen Bilimleri

Kategoriler: 4. Sınıf Fen Bilimleri, Fen Bilimleri

BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ

Pil, lamba, bağlantı kablosu ve anahtardan meydana gelen düzeneklere basit elektrik devresi denir.Pil: Elektrik devresinin çalışması için gerekli olan enerjiyi sağlayan devre elemanıdır.

+ Pozitif (+) ve negatif (—) olmak üzere iki kutbu bulunur. Çıkıntılı kısım pozitif (+), düz kısım ise negatif (—) kutuptur.

+ Elektrikli aletlerde pillerin takıldığı yere pil yatağı denir. Elektrikli aletlerin çalışması için; piller, pil yatağına doğru biçimde yerleştirilmelidir.

+ Evlerimizde kullandığımız kumandaların pillerini değiştirirken pil yatağını inceleyebiliriz.

Lamba (Ampul): Pillerden aldığı enerjiyi ışık ve ısı enerjisine çeviren devre elemanıdır. Ampuller farklı büyüklük ve boyutlarda olabilir.  Kullandığımız ampulleri ihtiyaç duyduğumuz ışık miktarına göre seçmeliyiz.

Elektrik devrelerinde ampulün takıldığı yere duy denir. Ampulün ışık vermesi için duya tam oturması sağlanmalıdır.

Bağlantı kablosu: Elektrik enerjisinin devre elemanlarına iletimini sağlar. Kablolar elektriği iletme özelliğine sahip iletken metallerden yapılır. Ayrıca güvenlik amaçlı elektriği iletmeyen yalıtkan kılıfla sarılıdır.Anahtar: Devreden geçen elektriği kontrol etmemize yarayan devre elemanıdır.

Anahtar açıkken devreden elektrik geçmez ve ampul ışık vermez.
Anahtar kapalıyken devreden elektrik geçer ve ampul ışık verir.

Elektrik devrelerinde anahtarın kapalı olduğu devreye kapalı devre, açık olduğu devreye açık devre denir.


Örnek Sorular:

Basit bir elektrik devresi kurmak isteyen Enes, devresindeki ampulün ışık vermesi için aşağıdakilerden hangisini bulundurması gerekmez?

A) Pil
B) Bağlantı Kablosu
C) Anahtar
D) Ampul


En az sayıda malzeme ile ışık veren bir elektrik devresi kurup sınıfına götürmek isteyen Ada, aşağıdaki hangi malzemeleri seçmelidir?

A) Pil — ampul
B) Ampul — pil- anahtar
C Ampul — anahtar – kablo — pil
D) Ampul – pil – kablo


Şekildeki basit elektrik devresinde bağlantı kablosu ile birlikte verilen devre elemanlarının sayısı nedir ?A) 2 Pil ve 3 ampul
B) 1 Pil, 3 ampul ve 1 anahtar
C) 2 Pil, 1 ampul ve 3 anahtar
D) 2 Pil, 3 ampul ve 1 anahtar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi