Basınç ve Basınç Kuvveti Fizik Tyt


Kategoriler: Fizik, Tyt Fizik

Basınç

Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir.

Katılarda Basınç:

Yatay düzlemdeki katılarda basınç kuvveti cismin ağırlığına eşittir.

Katılar üzerilerine uygulanan kuvveti değiştirmeden aynen iletirler.

Sıvılarda Basınç

Sıvılar bulundukları kabın hacmini alır ve temas ettikleri her noktaya basınç uygularlar.

Sabit debide sıvı akıtan musluklar yukarıdaki kapları doldurduklarında tabanlarına etki eden sıvı basınçlarının zamanla değişim grafikleri şekildeki gibi olur.

F: tabana etki eden sıvı basınç kuvveti

Gsıvı: Kap içindeki sıvının ağırlığı

Düşey kesitleri verilen kapların içindeki sıvı ağırlığı ile tabana etki eden sıvı basınç kuvvetleri arasında yukarıdaki
ilişki vardır.

Pistonlu bileşik kaplardır. Pistonların denge konumlarına göre basınç eşitlikleri yukarıdaki gibi olur.

Gaz Basıncı

Açık Hava Basıncı (Po)

Gazlar temas ettikleri her noktaya basınç uygularlar. Soluduğumuz hava bir gaz karışımı olup bir basıncı vardır. Bu basınca açık hava basıncı denir. Barometreyle ölçülür.

Barometrede borudaki sıvının basıncı açık hava basıncı tarafından dengelendiğinden açık hava basıncı

Buna göre barometrede yükseklik (h);

  • Açık hava basıncı ile doğru orantılı,
  • Sıvının özkütlesiyle ters orantılıdır.
  • Borunun kesitine, borunun duruşuna kaptaki sıvı miktarına bağlı değildir.

Akışkanların Basıncı

Akışkanlar (sıvı ve gazlar) basınç farkından dolayı hareket ederler. Basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hareket ederler.

Akışkanın kesitinin azaldığı yerde hızı artar. Hızının arttığı yerde ise basıncı azalır.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar