] }

Soru: Duvardaki pano ve sokak aydınlatması aşağıdaki gibi yapılmıştır. Buna göre pano ve sokak aydınlatması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Her iki aydınlatma uygundur. B) Sadece pano aydınlatma uygundur.
C) Sadece sokak aydınlatma uygundur. D) Her iki aydınlatma da uygun değildir.

Soru: Gök bilimcilerinin, gök cisimlerini daha rahat gözlemlemeleri için gözlemevleri şehir dışında, okyanus ortasında ya da tepe üzerinde bulunur. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile ilgili değildir?
A) Şehir nüfusunun artması B) Sokak lambalarının yanlış aydınlatmaları
C) Geceleri açık olan alışveriş merkezlerinin aydınlatılması D) Bilinçsizce kullanılan dış aydınlatmalar

Soru: "Çevremizdeki Işık" ile ilgili fen bilimleri öğretmeni yukarıdaki görselleri sınıfa getirmiştir. Buna göre öğretmenin anlatacağı konu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Işığın canlılar için olumlu etkileri B) Işık kirliliğinin canlılar üzerine etkisi
C) Işık kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler D) Işık kirliliğinin nedenleri

Soru: Aydınlatma araçlarını kullanırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması aile ve ülke ekonomisini olumsuz etkiler?
A) Akkor lamba yerine floresan lamba kullanmak B) Binaları güneş ışığından yararlanacak şekilde inşa etmek
C) Evin duvarlarını koyu renkli boya ile boyamak D) Aydınlatma araçlarının üzerindeki tozları almak

Soru: Şekildeki öğrencinin çalışma masasında kullanacağı lambanın konumu ve ışık miktarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Işık az olmalı ve karşıdan gelmelidir. B) Işık doğrudan gözüne ulaşmarlıdır.
C) Işık sol arkadan gelmeli ve yeterli miktarda olmalıdır. D) Işık oldukça şiddetli olmalıdır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar