Atom Kavramının Gelişimi Kimya Tyt


Kategoriler: Kimya

ATOM KAVRAMININ GELİŞİMİ

Atom Modellerinin Tarihi Süreci

Geçmişten günümüze birçok bilim insanı ve filozof atomun yapısı ile ilgili çok farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Bir filozofun görüşü, sonrakilere çoğu kez ilham olmuştur.

Demokritus (M.Ö 470 — 361)Maddeyi oluşturan çok küçük tanecikler vardır. Bunlara atom (bölünemez) adını vermiştir.

Aristo (m.ö 384 — 322)

Tüm maddelerin dört ana element denilen toprak, su, hava ve ateşten oluştuğunu söylemiştir.Atom Modelleri

1. Dalton Atom Modeli

Atomla ilgili olarak ilk ciddi ve bilimsel çalışmayı 1803-1808 yılları arasında yapan bilim insanı J.Dalton’dur

Bu modele göre;

2. Thomson Atom Modeli

1904 yılında Thomson atomu üzümlü kek gibi düşünerek atomun içerisinde pozitif yükler (kek) ve negatif yükler (üzüm) bulunduğunu söylemiştir. Thomson bu modeliyle atomun daha küçük parçalardan oluştuğunu öne sürmüştür.

3. Rutherford Atom Modeli

1911 yılında Rutherford, radyoaktif bir elementten yayılan α (alfa) taneciklerini (2He2+) inceltilmiş altın levha üzerine göndermiştir. Deney sonucunda gönderilen ışınların çok büyük bir kısmının sapmadan geçtiğini, bir kısmının sapmaya uğradığını ve çok az bir kısmının ise geri döndüğünü gözlemlemiştir.Bu modele göre;

SPEKTRUM

Beyaz ışık (örneğin güneş ışığı) prizmadan geçirilirse renklerine ayrışacağını biliyoruz. Prizmadan çıkan bu ışık fotoğraf filmine düşürülürse fotoğraf filminde tüm renklerden oluşan bir ışık tayfı meydana gelir. İlk kez Newton tarafından keşfedilen bu ışık tayfına spektrum denir.4. Bohr Atom Modeli

1913 yılında N. Bohr atomda bulunan negatif yüklü taneciklerin yani elektronların hareketini açıklamıştır.

Buna göre;

Önemli: Kararlı hâle temel hâl denir. Bu durumda elektronların enerjileri en düşük seviyededir. Uyarılmış hâl, yüksek enerjili hâl olup kararsız bir durumdur. Elektron kararlı hâle geçmek için bu enerjiyi ışın olarak yayar ve alt yörüngeye geçer.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi