Atatürk’ün Tarih Öğrenimine Verdiği Önem

Atatürk’ün Tarih Öğrenimine Verdiği Önem

Kategoriler: Tarih

  • Atatürk’ün ” Eğer bir Millet büyükse kendini tanımakla daha büyük olur” veciz sözü Tarihe verdiği önemin en açık göstergesidir.
  • Yine Atatürk, “Türk çocuğu ecdadını (Atalarını) tanıdıkça büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” sözleri tarihimizi öğrenmemiz konusuna verdiği önemi açıkca işaret etmiştir.
  • Cumhuriyet’in ilanından kısa bir süre sonra 1931’de Türk Tarih Kurumu’nu kurdurması çalışmalarına bizzat katılması ve mirasının bir bölümünü bu kuruma bırakması Tarih öğrenimine verdiği önemi daha da perçinlemektedir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi