Kategoriler: 12. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Atatürkçülük ve Türk İnkılabı, Tarih

Temelleri Atatürk tarafından atılan; devlet işleyişine, fikir hayatına, sosyoekonomik hayata ait düşünce ve ilkelere Atatürkçülük ya da Atatürkçü düşünce sistemi adı verilir. Atatürkçü düşünce sisteminin oluşmasında, Mustafa Kemal’in,

 • Ailesi, yaşadığı çevre ve şehirler
 • Eğitim gördüğü okullar ve öğretmenleri
 • Fransız İhtilali gibi önemli sonuçlar doğuran gelişmeler
 • Ülkesini ve ulusunu etkileyen sorunlar
 • Eserlerini okuduğu Namık Kemal, Ziya Gökalp, Tevfik Fikret, Mehmet Emin Yurdakul, .Jan Jak Russo, Volter gibi düşünürler

etkili olmuştur.

Atatürkçü Düşünce Sisteminin Özellikleri

 • Türk milletinin ihtiyaçlarından ve gerçeklerinden ortaya çıkan, temelinde millî kültür olan millî bir düşünce sistemidir.
 • Türk milletinin huzur ve refah içinde yaşamasını amaçlar.
 • Millî birlik ve beraberliğin korunmasına önem verir.
 • Her alanda ilerlemeye ve çağdaşlaşmaya açık dinamik bir düşünce sistemidir.
 • Kişi hak ve hürriyetlerine önem verir. İnsanlığın ortak değerlerini kapsaması yönüyle evrensel ve barışçıdır.
 • Birbirine bağlı bir düzen ve uyum içinde işleyen, kendi içinde tutarlı, belirli bir amaca yönelik düşüncelerin ve ilkelerin oluşturduğu bir bütündür.

Bilgi: Atatürkçülük kavram olarak kalmamış, inkılapların gerçekleşmesi ile uygulamaya da yansımıştır. Atatürkçü düşünce sistemi; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında, kültürel değişim yaşanmasında, Türk milletinin her alanda ilerlemesinde önemli rol oynamıştır.

Bilgi: Bağımsızlık ve özgürlük, vatan ve millet sevgisi, millî birlik ve beraberlik, millî egemenlik, millî kültür, millî dil ve tarih bilinci, çağdaşlaşma ideali Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardandır.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar