Kategoriler: 12. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Atatürkçülük ve Türk İnkılabı, Tarih

Temelleri Atatürk tarafından atılan; devlet işleyişine, fikir hayatına, sosyoekonomik hayata ait düşünce ve ilkelere Atatürkçülük ya da Atatürkçü düşünce sistemi adı verilir. Atatürkçü düşünce sisteminin oluşmasında, Mustafa Kemal’in,

 • Ailesi, yaşadığı çevre ve şehirler
 • Eğitim gördüğü okullar ve öğretmenleri
 • Fransız İhtilali gibi önemli sonuçlar doğuran gelişmeler
 • Ülkesini ve ulusunu etkileyen sorunlar
 • Eserlerini okuduğu Namık Kemal, Ziya Gökalp, Tevfik Fikret, Mehmet Emin Yurdakul, .Jan Jak Russo, Volter gibi düşünürler

etkili olmuştur.

Atatürkçü Düşünce Sisteminin Özellikleri

 • Türk milletinin ihtiyaçlarından ve gerçeklerinden ortaya çıkan, temelinde millî kültür olan millî bir düşünce sistemidir.
 • Türk milletinin huzur ve refah içinde yaşamasını amaçlar.
 • Millî birlik ve beraberliğin korunmasına önem verir.
 • Her alanda ilerlemeye ve çağdaşlaşmaya açık dinamik bir düşünce sistemidir.
 • Kişi hak ve hürriyetlerine önem verir. İnsanlığın ortak değerlerini kapsaması yönüyle evrensel ve barışçıdır.
 • Birbirine bağlı bir düzen ve uyum içinde işleyen, kendi içinde tutarlı, belirli bir amaca yönelik düşüncelerin ve ilkelerin oluşturduğu bir bütündür.

Bilgi: Atatürkçülük kavram olarak kalmamış, inkılapların gerçekleşmesi ile uygulamaya da yansımıştır. Atatürkçü düşünce sistemi; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında, kültürel değişim yaşanmasında, Türk milletinin her alanda ilerlemesinde önemli rol oynamıştır.

Bilgi: Bağımsızlık ve özgürlük, vatan ve millet sevgisi, millî birlik ve beraberlik, millî egemenlik, millî kültür, millî dil ve tarih bilinci, çağdaşlaşma ideali Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardandır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar