Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri

Doğa ile insan arasındaki karşılıklı ilişkilerin planlanma yapılarak gerçekleşmesi meydana gelecek sorunları azaltır.

Başarılı bir planlama için;

 •  İnsan ve doğa arasındaki ilişki dikkate alınmalıdır.
 • Çalışmalarda titiz davranılmalı
 • Çarpık kentleşme önlenmeli
 • Ekolojik çevre, enerji kullanım kriterleri ile fizibilite çalışmaları dikkate alınmalıdır.

Arazi planlaması yapılacak bölgenin özellikleri

 • Doğal kaynaklar
 • Toprak yapısı
 • Jeomorfolojik özellikler
 • Bitki örtüsü
 • Jeolojik yapı
 • Sulama imkanları
 • Çevre sorunları
 • Maden kaynakları
 • İçme ve sanayi tarım suyu

Arazi kullanımında dikkat edilmesi gereken özellikler

 • Arazinin kullanım amacı belirlenmeli
 • Toprak, nüfus, bitki, yerleşme, topoğrafya durumunu gösteren haritalar hazırlanmaktadır
 • Arazi etütleri yapılmalı
 • Alternatif projeler geliştirilmeli
 • Projenin etkileri tespit edilmeli (Olumlu-olumsuz)
 • Alt yapı çalışmaları yapılmalı
 • Bölge halkının ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır.
 • Araziden üst düzey verim almaya yönelik projeler yapılmalı.
 • Projenin doğaya olan olumsuz etkilerini en aza indirgeyecek çözümler üretilmelidir.
 • Uygulama aşamasına geçilmelidir.

Unutma: Fiziki faktörler dikkate alınmadan yapılan yatırımlar başarısızla sonuçlanır.

Örnek: Gazipaşa Hava alanı pistin önündeki dağ, uçakların inişine engel olduğu için büyük uçaklar iniş kalkış yapamamaktadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar