Anorganik ve Organik Bileşikler konu anlatımı video 12. sınıf kimya

Anorganik ve Organik Bileşikler konu anlatımı video 12. sınıf kimya

Kategoriler: 12. sınıf Kimya, Ders Videoları, Kimya

Organik ve Anorganik Bileşikler video 12. sınıf Hocalara Geldik

Organik Bileşikler İsabet Akademi

İnorganik Bileşikler konu anlatımı çözümlü sorular video 9. sınıf Biyoloji

Organik Bileşiklerin Tarihsel Gelişimi

Organik kelimesi ilk olarak 19. yüzyılın başlarında bilim insanı Jöns Jacob Berzelius (Yöns Yakop Berzelyus) tarafından kullanılmıştır (Görsel 2.1). Berzelius’a göre organik maddeler ancak canlı organizmalar tarafından üretilebilir. Berzelius bu durumu yaşam gücü (vitalizm) olarak ifade etmiştir. Berzelius’un yaşam gücü olmadan organik madde üretilemeyeceği görüşü, 1828 yılında Friedrich Wöhler’in (Fredrih Vöhler) anorganik bir madde olan potasyum siyanürden (KCN) organik bir madde olan üreyi elde etmesiyle geçerliliğini yitirmiştir. Friedrich Wöhler, önce potasyum siyanür ve kurşun(IV) oksitten potasyum siyanatı, sonra potasyum siyanat ile amonyum sülfatı tepkimeye sokarak amonyum siyanatı elde etmiştir. Wöhler sentezi olarak adlandırılan bu sentez, organik maddelerin laboratuvar ortamında üretilmesi için başlangıç noktası olmuş, bu keşiften sonra organik maddelerin tanımı da değişmiştir.

Anorganik ve Organik Bileşiklerin Özellikleri

Günlük hayatta her an karşılaşılan bileşiklerin bir kısmı organik, bir kısmı anorganik bileşiktir. Peki, bu bileşiklerin hangileri organik, hangileri anorganiktir? Erime ve kaynama noktaları düşük, karbon atomu içeren, ana kaynağı genellikle canlılar olan bileşiklere organik bileşik denir. Organik bileşiklerin yapısında C ve H atomlarının yanı sıra S, O, N, F, Cl, Br ve I gibi atomlar da bulunabilir. Ancak yapısında C atomu olmasına rağmen organik olmayan bileşikler de vardır. Örneğin CO, CO2, CS2 bileşikleri ve CN- , CO3 2– iyonlarını taşıyan HCN, H2CO3 gibi bileşikler, C atomu içermelerine rağmen organik bileşik değildir.

Organik olmayan bileşiklere anorganik bileşik denir. Erime ve kaynama noktaları organik bileşiklerden daha yüksek olan asit, baz, tuz ve oksit sınıfı bileşikler anorganik bileşiklerdir. Kimyanın organik bileşikleri inceleyen alt disiplinine organik kimya (karbon kimyası), anorganik bileşikleri inceleyen alt disiplinine ise anorganik (inorganik) kimya denir. Organik ve anorganik bileşiklerin bazı genel özellikleri aşağıda verilmiştir (Tablo 2.1).] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar