Anaximandros Varlık Felsefesi

Anaximandros Varlık Felsefesi

Kategoriler: Felsefe

Anaximandros da Thales gibi var olanların kökünü, ana maddenin ne olduğunu arar. İlk maddenin sonsuz, tükenmez olması gerekir; çünkü ilk madde sonsuz yaratmasında, sınırsız ve tükenmez olduğunu gösteriyor. Sonsuz kavramını ilk olarak açıkça belirleyip, onu maddeye yükleyen düşünür Anaximandros’tur. Bu sonsuz ilk maddeye o, Apeiron (sınırı olmayan) adını verir. Anaximandrosa göre yer, Thales’in düşündüğü gibi düz, tepsi biçiminde değil, bir silindir, yuvarlak bir sütun biçimindedir. Boşlukta serbest olarak durur, gök de yerin etrafında döner. Böylece o, doğadaki karmaşık ve çeşitli olayları tek, yalın bir temele bağlamak istemiştir. Gerçekteki çokluğu düşüncede bir birliğe bağlamak, ilk kez somut cisimleri, soyut sınırsız bir varlık kavramıyla açıklamak çabasındadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar