Kategoriler: 10. Sınıf Tarih Testleri, 10. Sınıf Testleri, Testler

10. Sınıf Anadolu'ya Türk Göçleri Test 1

Başla

Tebrikler - 10. Sınıf Anadolu'ya Türk Göçleri Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

10. Sınıf Anadolu'ya Türk Göçleri Test 2

Başla

Tebrikler - 10. Sınıf Anadolu'ya Türk Göçleri Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
6789Son
Geri dön

 ] }

Soru: Türkler güçlü bir kültüre sahip olduklarını pek çok toplumla kültürel etkileşime geçmeleri sonucunda kanıtlamışlardır. Bu yargıya aşağıdaki hangi durum doğrudan kanıt olarak gösterilebilir?
A) Asimilasyona uğramayıp öz benliklerini korumaları
B) Farklı din mensuplarına toleranslı davranmaları
C) Etkileşime geçtikleri toplumlardan yeni kelimeler almaları
D) Konargöçer yaşamdan yerleşik hayata geçmeleri
E) Egemenlik sahalarını genişletme stratejisi izlemeleri

Soru: Selçuklu komutanı Çağrı Bey, Anadolu'ya yaptığı keşif akınları sonrası tespitlerde bulunmuşlardır; Anadolu;
* tarımsal üretim ve hayvancılığa uygun,
* nüfus yoğunluğu az,
* güçlü bir otoriteden yoksun,
* türk hayat tarzına, ideallerine ve yerleşimine müsait bir yerdir.
Buna göre Çağrı Bey'in aşağıdakilerden hangisine yöneldiği söylenebilir?
A) Doğu yönlü genişleme siyaseti izlemeye
B) Halkı göçebe yaşama geçmeye teşvik etmeye
C) Akınları yerleşme hedefiyle sistemli bir şekilde yürütmeye
D) Maverahünnehir Bölgesi'ndeki yerleşimleri artırmaya
E) Bizans Devleti ile iyi ilişkiler kurmaya çalışmaya

Soru: Anadolu'ya yönelik gerçekleştirilen Oğuz-Selçuklu akınlarının öncelikli amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Türk siyaset geleneğini yaymak
B) Artan nüfusa yeni bir yurt edindirmek
C) Siyasi ve iktisadi kazanımlar elde etmek
D) Göçebe unsurların yerleşebileceği araziler bulmak
E) Karahanlı ve Gazneli devletlerinin baskı ve takibinden kurtulmak

Soru: Oğuz Türkleri İslam tasavvuf cereyanının etkisinde kalmış ve fethettikleri Anadolu topraklarında tekke ve zaviyele, inşa etmişlerdir. Bu gelişmeye bağlı olarak öncelikle aşağıdaki hangi durumun ortaya çıktığı söylenebilir?
A) Anadolu'da dinsel birliğin sağlanmasının
B) Türk siyasal birliğinin gerçekleşmesinin
C) Medreselerin yerini tekkelerin almasının
D) Anadolu'nun Türkleşmesinin hızlanmasının
E) Vakıf hizmetlerinin devlet denetimine girmesinin


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar