Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Genel Özellikleri Coğrafya Ayt

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Genel Özellikleri Coğrafya Ayt

Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Yüz ölçümü: 9.629.091 km2
Nüfusu: 308.745.538
İdare şekli: Federal Cumhuriyet
Başkent: Washington DC
Dili: İngilizce
Dini: Hristiyanlık
Kişi başına düşen milli gelir: 46.380 ABD doları
Yıllık nüfus artışı: % 8,9
Şehir nüfus oranı: % 75
Okuma yazma bilmeyenlerin oranı: % 1
Ortalama yaşam süresi: Erkek:75, kadın:81 yıl

ABD’NİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Coğrafi Konum

 • Kuzey Amerika kıtasındadır.
 • Kuzeyinde Kanada, güneyinde Meksika, doğusunda Atlas Okyanusu, batısında Büyük Okyanus yer alır.
 • Yüzölçümü bakımından Dünya’nın 4. büyük ülkesidir.

Yerşekilleri

 • Yerşekilleri çeşitlilik gösterir.
 • Batısında Büyük Okyanusa paralel uzanan kıyı dağları ile doğusunda Kayalık Dağları yer alır.
 • Doğusunda zengin kömür yatakları bulunan Apalaş Dağları yer alır.
 • Kıyı dağları ile Kayalık Dağları arasında Colombia Havzası, Büyük Havza, Cobrada Platosu, Arizona Çölü yer alır.
 • Kıyı dağları ile Apalaş dağları arasında merkezi ovalar bulunur.
 • Atlas ve Büyük Okyanus kıyıları akarsular ve göller bakımından zengindir. Kıyı ovaları yer alır.

İklim ve Bitki Örtüsü

 • İklim çeşitliliği fazladır.
 • Batı kıyılarında Akdeniz İklimi, Havai’de tropikal iklim, iç kesimlerde karasal ve çöl iklimi, Florida Kıyılarında savan iklimi, Alaska’da tundra ve sert Karasal İklim görülür.
 • Maki, savan, bozkır, çalılık ve kaktüs, çayır, orman, tundra bitki örtüleri görülür.

Nüfus ve Yerleşme

 • Nüfusu 308.745.538’dir
 • Nüfus bakımından dünyada 3. sıradadır.
 • Atlas Okyanusu kıyıları, Büyük Okyanus kıyıları, Göller yöresi çevresi nüfusun yoğun olduğu yerlerdir.

Tarım ve Hayvancılık

 • Topraklarının yarısı tarıma elverişlidir.
 • İntansif tarım yöntemleri tarımsal üretimde verimi arttırmıştır.
 •  İhracatın %10’unu tarım ürünleri oluşturur.

Tarım Ürünleri: Buğday, mısır, turunçgil, soya fasulyesi, tütün, pirinç, yulaf, arpa, pamuk, Hint darısı.

 • Domuz, sığır, kümes hayvancılığı faaliyetleri gelişmiştir.
 • Dünya’nın en büyük et, süt, yumurta, peynir, tereyağı üreticisidir.
 • En fazla balık avlayan ve balık ihraç eden ülkeler arasındadır.
 • Ormancılık gelişmiştir, kereste üretiminde Dünya’da 2. sıradadır.

Sanayi

 • Yeraltı kaynakları çeşitli ve zengindir.
 • Taş kömürü, altın, bakır, gümüş, petrol, doğalgaz, uranyum önemli yer altı kaynaklarındandır.
 • Dünya’nın en gelişmiş sanayi ülkesidir.
 • Dünya’nın en büyük ekonomi gücüdür.
 • Dünya’nın en büyük ticaret ülkesidir.
 • Elektrik üretiminde ilk sırada yer alır.
 • Turizm gelirlerinin en fazla olduğu ülkedir.
 • Silah, uçak, otomotiv, makine, elektrikli cihazlar, kimyasal maddeler, ihraç ettiği ürünler arasındadır.
 • Petrol, gıda, otomotiv, çeşitli ham maddeler ithal eder.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar