Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

ALLAH’IN VARLIĞININ VE BİRLİĞİNİN DELİLLERİ

1. Bir şiir, onu yazan şairin varlığını gösterir. Çünkü hiçbir şey kendi kendine meydana gelmez. Evrendeki varlıklar kendi kendine oluşmamıştır. Bunların hepsini akıl ve irade sahibi yüce bir varlık meydana getirmiştir. O da her şeye gücü yeten Allah’tır.

2. Evrende işleyen muhteşem bir ahenk ve düzen vardır. Bu düzenlilik olmasa her şey bir birine karışırdı. Güneş sistemi içindeki gezegenlerden sadece dünyada yaşama elverişli ortamın oluşması tesadüfen olamaz. Bu da evrendeki varlıkların bilinçli bir tasarım sonucu ortaya çıktığını göstermektedir.

3. Bir şehrin bir tane valisi olur. Şayet iki tane olsalar orada düzensizlik ve kargaşa ortaya çıkar. Evrendeki düzen de bütün varlıkların tek bir varlık tarafından yaratılıp idare edildiğini göstermektedir.

AYET

”Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu…” (Enbiya suresi 22)

Soru:

“Allah’ın gücünün delillerinden biri de şudur. Sen yeryüzünü kupkuru görürsün. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz
zaman titreşir ve kabarır. Şüphesiz ki ona hayat veren Allah, mutlaka ölüleri de diriltir. Doğrusu onun her şeye gücü yeter.” (Fussilet, 39)

Yukarıdaki ayette iman esaslarından hangisine vurgu yapılmıştır?

  • A) Ahirete iman
  • B) Peygamberlere iman
  • C) Meleklere iman
  • D) Kitaplara iman
  • E) Kadere iman] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar