Aliterasyon


Kategoriler: Edebi Sanatlar (Söz Sanatları), Şiir, Türk Dili ve Edebiyatı

Mısra ya da beyitte ahenk oluşturacak biçimde aynı sesin veya hecenin tekrarlanmasına aliterasyon denir.Dest busi arzusuyla ger ölürsem dostlar
Kûze eylen toprağım sunun anınla yâre su

Bu beyitte “s” sesinin tekrarı yoluyla aliterasyon yapılmıştır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi