Ağırlık Merkezi Fizik Ayt


Kategoriler: Ayt Fizik, Fizik

Ağırlık Merkezi:

Ağırlık, bir cisme etki eden yerçekimi kuvvetidir. Cisim noktasal parçacıklardan oluştuğuna göre her bir noktasal parçacığa etki eden kuvvetler birbirine paralel, aşağı ve yerin merkezine doğrudur. Paralel ve aynı yönlü kuvvetlerin bileşkesinin uygulama noktası, cismin ağırlık merkezinin yerini verir.

a) Türdeş olmayan cisimlerin ağırlık merkezi:

Cisim iple asıldıktan sonra, ipin kendisi veya uzantısı ağırlık merkezi üzerinden geçer. Cismi hangi noktasından asarsak asalım durum değişmez. Asıldığı noktaların uzantılarının kesişme noktası, cismin ağırlık merkezinin yerini verir.

Farklı parçaların birleştirilmesiyle bir sistemin ağırlık merkezi veya ağırlığı bulunurken aşağıdaki sıra takip edilmelidir.

I. Sistemi oluşturan her parça geometrik olarak bölünür.

II. Her parçanın ağırlık merkezi belirlenir.

III. Eğer sistemden parça çıkarılmışsa, çıkan parçanın ağırlığına eşit ve zıt yönde ağırlık merkezinin yeri belirlenir.

IV. Sistemi oluşturan geometrik cisimlerin ağırlığı hesaplanırken, cisimler tel veya çubuk şeklinde ise boylarını, aynı kalınlıkta levha gibi ise alanlarını, üç boyutlu ise hacimlerini dikkate alabiliriz.

Ancak cisimlerin özkütleleri (cinsleri) farklı ise bu değerler çarpılarak (m = dV) kütle değerleri hesaplanır.

V. Sistemden çıkartılmış veya eklenen cisimlerin ağırlık merkezlerin yerleri belirlenip paralel kuvvetlerin bileşkesinin uygulama noktası yardımıyla veya koordinat ekseninden faydalanılarak yani şeklin veya sistemin ağırlık merkezinin yeri belirlenebilir.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar