ABD’nin 1. Dünya Savaşına Katılması ve Wilson Prensipleri Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Tarih

ABD’nin Savaşa Katılması

Savaşın devam ettiği dönemde ABD’nin tarafsızlığını ilan etmesine rağmen Anlaşma Devletleri’yle ticari ilişkilerini sürdürmesi Almanya’yı rahatsız etmiştir. Alman savaş gemilerinin ABD ticaret gemilerine saldırması üzerine savaşı kısa sürede bitirmek, savaş sonunda yeni dünya düzeninde etkili olmak için ABD savaşa katılma kararı almıştır. ABD başkanı Wilson on dört maddeden oluşan ilkelerini yayımlamış, bu bildiride barış koşullarının nasıl olacağı açıklanmıştır. Bu kararlardan bazıları savaşa sömürge kazanmak için katılan İngiltere ve Fransa’nın çıkarlarına uygun olmadığı halde bu devletler ilkeleri kabul ettiklerini açıklamışlardır.Wilson Prensipleri

  • Devletler arasında gizli antlaşmalar olmayacaktır.
  • Boğazlar uluslararası sular haline getirilmelidir.
  • Savaşı kazananlar yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacaktır.
  • Silahlanma yarışına son verilmelidir.
  • Osmanlı’nın Türk bölgelerine kesin hakimiyet tanınmalı, ayrıca Osmanlı egemenliğinde yaşayan başka uluslara da kendi geleceklerini belirleme hakkı verilmelidir.

ABD’nin savaşa katılmasından sonra İttifak Devletleri savaşı terk etmiştir. Yenik devletlerle önce ateşkes antlaşmaları daha sonra da barış antlaşmaları imzalanmıştır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi