4.Murat Dönemi Önemli Siyasi Olayları ve Islahatları Tarih 11.Sınıf


Kategoriler: 11. Sınıf Tarih, Tarih

IV. MURAT DÖNEMİ

IV. MURAT DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI

 • Bağdat subaşısı Bekir’in, Bağdat valisini öldürerek şehre, İran şahı Abbas’ı davet etmesi ve İran’ın Bağdat’ı işgali ile başlayan savaşlarda Osmanlı Devleti başarılı olamadı ve Bağdat ile Revan elden çıktı.
 • IV. Murat İran’a iki sefer düzenledi.
 • 1635 Revan Seferi: Osmanlı Devleti Revan ve Ahıska’yı İran’dan aldı. Fakat IV. Murat seferden dönünce bu yerleri İran bir daha işgal etti.
 • 1638 Bağdat Seferi: Bağdat İran’dan geri alındı.
 • 1639’da Kasr-ı Şirin Anlaşması imzalandı.

Buna göre;
– Bağdat ve Musul Osmanlı’da kalacak.
– Revan ve Azerbaycan İran’da kalacak.
– Zağros Dağları sınır kabul edilecek.

DİKKAT: Bu antlaşma hemen hemen bugünkü Türk-İran sınırını belirlemiş oldu.

IV. MURAT DÖNEMİ ISLAHATLARI

IV. Murat bazı devlet adamlarından kö gidişatın nedenlerini ortaya koyup çözüm önerileri sunmaları için rapor hazırlamalarını istemiştir.

Kendisinin musahibi olan (Musahip: Bektaşilik tarikatında yol kardeşlerine verilen unvandır.) Koçi Bey’den ve Katip Çelebi’den raporlar istemiştir. Koçi Bey yazdığı risalesinde, bazı makamların rüşvetle verildiğini, devlet adamlarının liyakatli olmasına özen gösterilmediğini, yeniçeri ocağında usulsüzlükler yapıldığını, tımarların adil dağıtılmadığını belirtmiş ve çözüm önerileri sunmuştur. Katip Çelebi Dusturu’l Amel Fi Islahi’l halel Olumsuzlukların Giderilmesinde İzlenecek Yollar adlı raporunda devleti insana benzetmiştir. İnsan sağlığını kaybettiğinde nasıl ki sağlığını düzeltmek için doktora gider, ilaç kullanır ise devletin de olumsuzlukları gidermek için bazı düzeltmeler yapması gerektiğini iddia etmiştir. İki raporun da uygulanma fırsatı bulunamamıştır.

IV. Murat lslahatları;

 • Devlet adamlarına raporlar hazırlattı.
 • İçki ve tütün yasağı getirtti.
 • Kahvehane ve meyhaneleri kapattı.
 • Yatsıdan sonra fenersiz sokağa çıkma yasağı getirtti.
 • Celali isyanlarını bastırttı.
 • Yeniçeri ve sipahi elebaşları öldürttü.
 • Hazerfan Ahmet Çelebi yaptığı kanatlarla ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
 • Lagari Hasan Çelebi yaptığı roket düzeneği ile ilk roketle uçuşunu gerçekleştirdi.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar