3. Selim Dönemi Islahatları 11.Sınıf Tarih


Kategoriler: 11. Sınıf Tarih, Tarih

III. SELİM DÖNEMİ ISLAHATLARI

1. III. Mustafa’nın oğlu olan III. Selim babası gibi yenilik taraftarı bir padişahtı.

2. III. Selim Dönemi ıslahatlarına Nizam-ı Cedid denilir.

3. Nizam-ı Cedid iki anlamda kullanılmıştır. Bir anlamı; yeni düzen manasına gelir, III. Selim’in yaptığı tüm yeniliklere bu ad verilir.

4. Nizam-ı Cedid’in bir diğer anlamı da III. Selim’in hazırladığı Avrupa tarzındaki ordunun adıdır. Nizam-ı Cedid ordusuna, yeniçerilerin zarar verebilme tehlikesi olduğundan dolayı orduya Kütahya ve Karaman’da eğitim yaptırtılmıştır. Ordunun ekonomik problemlerini çözebilmek için İrad-ı Cedid hazinesi kurulmuştur.

5. İlk devlet matbaası olan Darüt’ü Tıbbati Amire kuruldu.

6. Avrupa’da ilk sürekli elçilikler açıldı.

7. Bu dönemde de kapitülasyonların etkisini kırmak amacıyla yerli malı teşvik edildi.

8. Islahatların daha düzenli yapılabilmesi amacıyla “meşveret meclisi” (danışma meclisi) açıldı.

9. Yabancı dil eğitimine (Fransızca ) başlandı.

10. Subay yetiştirmek amacıyla Mühendishane-i Berr-i Hümayun açıldı. (Kara mühendishanesi)

11. Eyalet yönetimleri yeniden düzenlendi.

12. III. Selim Döneminde yapılan bu yenilikler Kabakçı Mustafa isyanı ile sona erdi. İsyancılar III. Selim’i tahttan indirerek yerine IV. Mustafa’yı geçirdi.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar