2014 – 2015 Öğretim yılı 2. dönem Şök tutanağı

2014 – 2015 Öğretim yılı 2. dönem Şök tutanağı

Kategoriler: Öğretmen

2014 – 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………………………………. LİSESİ ……… SINIFI

2. DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTININ ADI:  Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısı
TOPLANTI TARİHİ: ……./2015
TOPLANTI SAATİ: 12:30
TOPLANTI YERİ: Öğretmenler Odası
SINIF REHBER ÖĞRETMENİ: ………………
TOPLANTI BAŞKANI: ………………….

GÜNDEM MADDELERİ:

 1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.
 2. Açılış, Yoklama ve Yazman Seçimi.
 3. Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi.
 4. 1. Dönemde öğrencilerin başarı durumlarının görüşülmesi ve başarıyı arttırıcı önlemlerin tartışılması.
 5. Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi.
 6. Sınıfın başarısında öğretmen-veli-öğrenci işbirliği.
 7. Şube öğretmenleri arasındaki işbirliği ve önemi.
 8. İnceleme gezileri, spor etkinlikleri ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi.
 9. Okulu tanıtıcı etkinliklerde bulunulması.
 10. Dilek ve temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.
1 dakikalık saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu.

2. Açılış, yoklama ve yazman seçimi
…./02/2015 Pazartesi günü saat 12:30 da, …… sınıfının dersine giren ve aşağıdaki listede belirtilen öğretmenlerin toplantı yerinde hazır olduğu görüldü. Toplantı başkanı ………………….. ‘nın iyi dilekleri ile toplantı başladı. Yapılan oylama sonucunda ………………………. yazman seçildi.

3. Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi
1. dönem yapılan ……… sınıfı şube öğretmenler kurulu toplantı tutanağında alınan kararlar …………………………………. tarafından okundu ve kısaca değerlendirildi.

4. 1. Dönemde öğrencilerin başarı durumlarının görüşülmesi ve başarıyı arttırıcı önlemlerin tartışılması
1. dönem sonu itibariyle ….. sınıfından takdir belgesi alan öğrencilerimiz;
…. ……………………..
…. ……………………..

Onur belgesi alan öğrencilerimiz;
…. ……………………..
…. ……………………..

…… sınıfı Ders Başarı Oranları (%)
Dil ve anlatım — %…
Türk Edebiyatı — %…
Matematik — %…
Fizik — %…
Kimya — %…
Biyoloji — %…
Tarih — %…
Coğrafya — %…
İngilizce — %…
Beden Eğitimi — %…
…………………
…………………
…………………

…………………………………………….: Öğrencilerin verimli ders çalışma yöntemlerini iyi bilmeleri ve kendilerine özel çalışma programı hazırlamaları oldukça önemlidir. Ayrıca günlük düzenli ders çalışma alışkanlığının kazanılması gerekmektedir. Bu konuda öğrencilerimiz okul rehberlik servisinden yardım alabilirler. Ayrıca öğrencilerin zayıf oldukları derslerden vazgeçmek yerine bu derslerin üzerine daha da fazla gidip eksiklerini gidermeleri de önemlidir.

…………………………………………….: Okullarda ki en büyük sorunlardan biri de öğrencilerin bir çoğunun bir hedefinin olmamasıdır. Bu nedenle öğrenciler mutlaka kendilerine ulaşılabilir bir hedef belirlemelidirler. Bu konuda öğretmenlerinden de yardım alabilirler.
Bir çocuk ailesinde ne görürse bunu öğrenir. Anne baba, evde geçen zamanlarını boşa geçiriyorsa, televizyon karşısında saatlerce zaman öldürüyorsa çocuktan da evdeki zamanını verimli geçirmesini, bir plan yapmasını bekleyemezsiniz. Bunun için anne ve babanın çocuğa örnek olması, hobilerine zaman ayırması, çocukla bilgi alış verişinde bulunması, onunla tartışması, birlikte kitap okuması, sanatsal faaliyetlere katılması gerekir.
Öğrencilerin arkadaş çevreleri de okuldaki başarıları konusunda oldukça önemlidir. Bu konuda öğrencilerimizi sık sık uyarmalıyız. Kötü arkadaşlıklar edinmemeleri konusunda onları uyarmalıyız.

…………………………………………….: Öğrencinin derslerinde başarılı olması için derse aktif olarak katılması, derste kendini rahatça ifade edebilmesi önemlidir. Bunun için de öğrencinin öz güveninin olması gerekir. Başta aile olmak üzere çocuğun yetişme çağında çevresinde onu etkileyen öğretmenlerin de davranışları, öz güvenin kazanılmasında etkili olacaktır.
Gelişim dönemine uygun olmayan sorumluluklar verilmesi, başarılarının ve çabalarının görmezden gelinip, başarısızlıkların üzerine yoğunlaşılması, olduğundan daha küçükmüş gibi davranılması çocuğun öz güvenini kazanma sürecinde olumsuz etkileri olan davranışlardır.

…………………………………………….: Ders başarısı bazen okulda öğrenilenleri ezberlemek, hoşa giden bir projeyi taklit etmek ya da hazırlanması gereken ödevi herhangi bir yerden kopya etmek olarak kazanılabilir. Ancak şunu unutmamalıdır ki, ders başarısı öğrencinin tüm yaşamı boyunca kullanacağı bir takım alışkanlıkların kazanılmasına yol açmaktadır.
Hedef belirleyerek, bu hedefe ulaşmak için planlı çalışarak, sorunlarının üstesinden gelerek, kendine güvenerek, sürekli kendini geliştirerek elde edilen başarı öğrencinin ileride mesleki ve özel hayatındaki başarılarının da ipuçlarını bize verecektir.

…………………………………………….: Başarmak için önce inanmak, sonra da başarıya götürecek disiplinli bir çalışma düzenine ve uygun aile ortamına sahip olmak gerekiyor. Öğrencinin kendi özgüvenini kazanması, bilinçli bir çalışma programı uygulaması başarıyı getirecektir. Kendine güvenmeyen bir çocuğun başarma isteği duyması zor. Başarma isteği duymak, başarılı olmanın getireceği sonuçları önceden hissetmek çalışma heyecanı verebilir. Öncelikle yapabileceği, başarabileceği işleri yaptırmak, sevdiği dersleri, konuları öne çıkarmak onun cesaretini artırabilir.
Ayrıca çalışma alışkanlıklarındaki düzensizlikleri, öğrenme konusundaki yanlışlıkları düzeltmek çocuğun zaman kaybını önleyecektir. Kalıcı öğrenme, sık tekrar gerektirir. Ayrıca her dersin ayrı özellikler gösterdiğini de unutmamak gerekiyor. Hem her çocuğa göre hem de her derse göre çalışma yöntemleri olabilir. Onu yalnız bırakmamak kendine uyan yolu bulmasına destek olmak gerekebilir. Öğrendiklerimizi tekrarlayarak öğrenmeyi pekiştirme, ezberleme yerine öğrenmeyi tercih etme, çok önemlidir.
Deneyimler şunu gösteriyor. Başarıyı yakalamak o kadar zor değildir ama onun ön koşullarının önceden iyi hazırlanması da zorunludur. Çoğu zaman çok zeki olanların değil ama düzenli ve doğru yöntemle çalışanların sınavlarda daha başarılı olduğunu unutmayalım.

5. Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi
1. dönem sonu itibari ile herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşılmadı. Herhangi bir disiplin cezası alan öğrencimiz olmadı.

……………………………………………..: Sınıf da ciddi anlamda sosyal ilişkileri zayıf olan ve arkadaşlarıyla iletişim kurma konusunda sorunlar yaşayan öğrencimiz yoktur. Öğrencilerin genel olarak ekonomik durumlarının orta düzeyde olduğu gözlemlenmiştir. 1. dönem içerisinde çeşitli sıkıntıları olan öğrencilerimiz okul rehberlik servisine yönlendirilmiş ve görüşmeler yapılarak, sıkıntıları giderilmeye çalışılmıştır. Diğer taraftan 1. Dönem yapılan veli toplantısına sadece iyi öğrencilerin velilerinin geldiğini, sıkıntılı olan, devamsızlık yapan ve başarısız öğrencilerin velilerinin gelmediğini, tüm çalışmalara rağmen bu tür toplantılara tam katılım sağlanamadığını biliyoruz. Ancak yapılan rehberlik çalışmaları sonucunda olumsuzlukların giderilmeye çalışıldığını da hepimizin ortak kanısıdır.  1. Dönem içerisinde 5 günün üzerinde devamsızlığı olan öğrencilerimiz ile görüşmeler yapılmış gerekli uyarılarda bulunulmuş, okul idaresi, rehberlik servisi ile beraber hareket edilerek velileri ile görüşülüp gerekli bilgi aktarımı yapılmıştır.

6. Sınıfın başarısında öğretmen-veli-öğrenci işbirliği
……………………………………: Sınıfın başarısında öğretmen-veli-öğrenci üçlüsünün işbirliği içinde olması oldukça önemlidir. Bu nedenle veliyi de eğitim-öğretimin merkezime çekmek için çaba sarf etmeliyiz. Özellikle okul dışında kontrolün veli tarafından yapılması, çocukların kötü ortamlardan uzak tutulması, ders çalışmalarının takip edilmesi ve çalışma programının uygulanmasının sağlanması gibi görevler veliye düşmektedir. Bu konuda veli ile işbirliği yapılarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi gerektiği ortak görüşü hâkimdir. dedi. Öğretmenin tek başına başarı sağlamasının yeterli olmayacağını, öğrenci velilerinin de üzerlerine düşen vazifeleri yapmaları gerekmektedir. Veli-öğretmen-öğrenci üçgeninin diyalog içinde olmasının başarıyı artıracaktır.

7. Şube öğretmenleri arasındaki işbirliği ve önemi
Şube öğretmenleri gerek ders işlemedeki yöntem ve teknikler konusu ve gerekse sınıf içi sorunları ortadan kaldırmada dayanışma ve yardımlaşma içinde olacaklarını bildirdiler. Toplantıya katılan tüm şube öğretmenleri bu kurulda alınan kararlara uygun hareket edeceklerini belirttiler.

8. İnceleme gezileri, spor etkinlikleri ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi
…………………………………………: Okulumuz gezi kulübü tarafından düzenlenecek olan il içi ve il dışında düzenlenecek olan gezilere ve sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere öğrencilerimizin katılımını sağlamak için tüm öğretmenlerimiz teşvik etmelidir.

9. Okulu tanıtıcı etkinliklerde bulunulması
……………………………………………..: Bu konuda tüm öğretmenlerin işbirliği içerisinde olması gerektiğini ifade etti. Yıl içerisindeki proje duyurularının tüm öğretmenlerin dikkate alması gerektiğini ifade etti. Ayrıca il/ilçe çapında yapılan her türlü yarışmalara katılmanın da okul için bir tanıtıcı çalışma olacağını ifade etti.

10. Dilek ve temenniler
……………………………………………………: Toplantıya katılan öğretmenlere teşekkür etti. 2013- 2014 Eğitim yılı 2. döneminde Öğretmenler olarak birlik-beraberlik içerisinde sorunları gidermelerini ve güzellikleri paylaşmalarını diledi.

ALINAN KARARLAR

 1. Derslerin işlenmesinde Türk Milli Eğitiminin temel amaç ve ilkelerinin dikkate alınmasına,
 2. Ders öğretmenlerinin, ……….. sınıfındaki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkiler ve diğer sorunlarında, paralellik ve tamamlayıcılık prensibiyle hareket etmelerine,
 3. Öğrenci velileriyle iş birliğine gidilmesine,
 4. Eğitim ve öğretimde karşılaşılan güçlüklerin üstesinden gelebilmek için şubede derse giren öğretmenlerin iş birliğine gitmelerine,
 5. Öğrenci devamsızlığının en aza indirilmesi için gayret gösterilmesine,
 6. Konuların işlenişinde anlatım ve soru-cevap gibi klasik tekniklerle yetinmeyip, konuların özelliğine göre münazara, örnek olay incelemesi, problem çözme, kubaşık öğrenme, tiyatro, drama gibi öğrenciyi aktif kılan, onu araştırmaya ve incelemeye sevk eden tekniklere başvurulmasına, karar verilmiştir.

 

Sıra               Dersin Adı                         Öğretmenin Adı Soyadı                              İmza

……            …………………………….            ………………………………………………………..        ………………………..

……            …………………………….            ………………………………………………………..        ………………………..

……            …………………………….            ………………………………………………………..        ………………………..

……            …………………………….            ………………………………………………………..        ………………………..

……            …………………………….            ………………………………………………………..        ………………………..

……            …………………………….            ………………………………………………………..        ………………………..

……            …………………………….            ………………………………………………………..        ………………………..

……            …………………………….            ………………………………………………………..        ………………………..

……            …………………………….            ………………………………………………………..        ………………………..

 

 

………………………………………………………………
Müdür Yardımcısı

 

Uygundur
…./02/2015

……………………………………………………
Okul Müdürü

Word dosyasını indirmek için tıklayın] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar