2. Dünya Savaşı’nın Nedenleri ve Gelişimi Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih, Tyt-Ayt Tarih

İkinci Dünya Savaşı’nın Nedenleri

 1. Birinci Dünya Savaşı’nı mağlup olarak bitiren devletlerle ağır şartlar taşıyan antlaşmalar yapılması
 2. Almanya’nın, Versay Antlaşması’nı uygulamak istememesi
 3. Almanya’nın, Versay Antlaşması’na göre askersiz olması gereken Ren Bölgesi’nde asker bulundurmaya başlaması
 4. İtalya ve Almanya’nın yayılmacı siyaset gütmesi
 5. Japonya’nın, Avrupa devletlerini Asya’dan çıkarmak istemesi
 6. 1938’de Almanya ile Avusturya’nın, Versay Antlaşması’na aykırı olarak bir devlet çatısı altında birleşmesi
 7. Almanya, İtalya ve Rusya’daki yönetimlerin, liberal demokrasilere karşı olmaları

Savaşın Gelişimi

 • 1 Eylül 1939’da Hitler’in Polonya’yı işgaliyle başlayan bu savaş 22 Haziran 1941’de Rusya’nın istilasıyla genel savaşa dönüşmeye başladı.
 • 9 Nisan 1940’ta Norveç ve Danimarka’yı işgal eden Almanya;

– 14 Mayıs 1940’ta Hollanda’yı
– 27 Mayıs 1940’ta Belçika’yı
– 14 Haziran 1940’ta Fransa’yı
– 13 Ağustos 1941’de İngiltere’yi bombalamaya başladı.

 • 7 Aralık 1941’de Japonların Pearl Harlbour Baskını üzerine ABD de savaşa girdi.
 • 1943 yılı Temmuzunda, İngiliz — Amerikan birliklerinin İtalya’ya çıkmasıyla Benito Mussolini iktidardan düştü, İtalya savaştan çekildi.
 • 6 Haziran 1944’te İngiliz – Amerikan birliklerinin Normandiya Çıkarması (İkinci Cephe)’nın başarıya ulaşması ile Müttefiklerin savaşı kazanacağı belli oldu.
 • 30 Nisan 1945’te Hitler intihar etti, 9 Mayıs’ta Berlin düştü ve Alman başkomutanlığı teslim belgesini imzaladı.
 • Amerikan uçaklarının 6 Ağustos 1945’te Hiroşima ve 9 Ağustos’ta Nagasaki’ye attıkları atom bombaları savaşın sonucunu belli etti.
 • Kayıtsız şartsız teslim olmayı kabul eden Japonya başbakanı Suzuki, 2 Eylül 1945’te Japonya’nın yönetimini Amerikalı General Mac Arthur’a devrini öngören anlaşmayı imzaladı. Böylece İkinci Dünya Savaşı bitmiş oldu.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar