1830-1848 İhtilallerinin Nedenleri ve Sonuçları Tarih 11. Sınıf


Kategoriler: 11. Sınıf Tarih, Tarih

1830 VE 1848 İHTİLALLERİ

1830 İhtilali

Nedenleri:

 • Fransız kralı X. Şarl’ın ülkede mutlak hakimiyet kurmak istemesidir.
 • Viyana Kongresi’nde kabul edilen monarşinin korunması ve sürekliliği kararına Fransız halkının tepki vermesi
 • Fransa’da özgürlüklerin kısıtlanması.
 • Basına sansür konulması

İhtilal: Halkın ayaklanması sonucunda X. Şarl tahttan indirildi. Yerine daha liberal Lui Philip getirildi.

Sonuçlar:

 • Fransa’da hak ve özgürlükler genişletildi.
 • İngiltere’de ve Fransa’da liberal anlayış iktidara geldi.
 • Belçika, Hollanda’da birbirinden ayrıldı.
 • İsveç ve Norveç birleşik krallığı dağıldı.
 • Fransa’da meşruti krallık kuruldu.

1848 İhtilali

Nedenleri:

 • İşçilerin örgütlenerek parti ve sendika kurmaları ve daha fazla hak talep etmeleri
 • Meşruti yönetimin tam olarak uygulanamayışı yani tüm halka temsil hakkı tanımamış olması

İhtilal: Fransa kralı işçi sınıfına yönelik ağır tedbirler aldırdı. Paris’te isyan çıktı.

Sonuçlar:

 • Fransa’da cumhuriyet ilan edildi.
 • Ölüm cezası ve köle ticareti yasaklandı.
 • Avrupa’da anayasal hareketler güçlendi.
 • İşçi hakları genişletildi. Sosyalizm güçlendi.
 • Avusturya’ya karşı iç isyanlar çıktı.

Çözümlü Soru:

– 1789 Fransız İhtilaliyle kanun önünde herkesin eşit olması ilkesi kabul edilmiştir.
– Fransa’da ortaya çıkan 1830 ihtilali sonucunda demokratik bir anayasa yapılmıştır.
– 1848 ihtilalleri sonucunda, işçi sınıfı yeni haklar elde etmiştir.

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Sömürgecilik rekabeti ulusal bilinci artırmıştır.
B) Osmanlı Devleti Fransız İhtilali’nden etkilenmemiştir.
C) İnsan hak ve özgürlükleri giderek artmıştır.
D) Mutlak yönetimler giderek daha da güçlenmiştir.
E) Demokrasi düşüncesi tüm Avrupa’ya yerleşmiştir.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar