1. Mahmut Dönemi Islahatları

1. Mahmut Dönemi Islahatları

I. MAHMUT DÖNEMİ ISLAHATLARI1. Patrona Halil isyanının ardından tahta çıkan I. Mahmut İran Seferleri konusunda görüşlerini alma bahanesiyle Patrona Halil ve adamlarını saraya davet etti, güzel bir ziyafet çektirdikten sonra padişah tüm ziyaretçileri idam ettirdi. Böylece rahat bir ıslahat yapma imkanı buldu.
2. I. Mahmut orduyu geliştirmek amacıyla Fransız asıllı Kont Dö Boneval’i kabul etti. Müslüman olup Humbaracı Ahmet Paşa ismini alan Kont Dö Boneval Osmanlı ordusunda bölük, tabur ve alay sistemlerini geliştirdi.
3. Bu dönemde subay yetiştirmek amacıyla Hendeshane (Kara mühendishanesi) açıldı.
4. İstanbul’un farklı bölgelerinde halk kütüphaneleri açıldı.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi