1. Mahmut Dönemi Islahatları 11.Sınıf Tarih


Kategoriler: 11. Sınıf Tarih, Tarih

I. MAHMUT DÖNEMİ ISLAHATLARI

1. Patrona Halil isyanının ardından tahta çıkan I. Mahmut İran Seferleri konusunda görüşlerini alma bahanesiyle Patrona Halil ve adamlarını saraya davet etti, güzel bir ziyafet çektirdikten sonra padişah tüm ziyaretçileri idam ettirdi. Böylece rahat bir ıslahat yapma imkanı buldu.
2. I. Mahmut orduyu geliştirmek amacıyla Fransız asıllı Kont Dö Boneval’i kabul etti. Müslüman olup Humbaracı Ahmet Paşa ismini alan Kont Dö Boneval Osmanlı ordusunda bölük, tabur ve alay sistemlerini geliştirdi.
3. Bu dönemde subay yetiştirmek amacıyla Hendeshane (Kara mühendishanesi) açıldı.
4. İstanbul’un farklı bölgelerinde halk kütüphaneleri açıldı.



] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar