I. Kosova Savaşı (1389) 10. Sınıf Tarih


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 10. Sınıf, Tarih

I. Kosova Savaşı Nedenleri

  • Türklerin Balkanlarda ilerlemeleri karşısında Balkan devletlerinin birleşmesi
  • Şahin Paşa komutasındaki Türk akıncı kuvvetlerinin Ploşnik’te yenilmesiyle Balkan devletlerinin harekete geçmesi

I. Kosova Savaşı Sonuçları

Bulgarian saf dışı bırakmak amacıyla Çandarlı Ali Paşa komutasında bir ordu Bulgaristan üzerine gönderilerek Şumnu, Tırnova, Silistre ve Niğbolu alındı. Bulgar kralı teslim oldu ve Bulgar Krallığı savaş dışı bırakıldı. l. Murat Anadolu beylerinden de aldığı yardımcı kuvvetlerle Rumeliye geçerek, Kosova’da Sırp, Bosna, Macar, Eflak, Arnavut, Leh ve Çeklerden oluşan Haçlı ordusunu yenilgiye uğrattı.

  • I. Kosova zaferiyle Balkanlardaki ilerleyiş hızlandı.
  • Osmanlılar ilk defa bu savaş sırasında lop kullandılar.
  • Anadolu beylikleri ilk defa bu savaş sırasında Osmanlı Devleti’ne askeri yardımda bulundu.
  • Haçlılara karşı ilk büyük meydan savaşı kazanıldı.
  • Sırp Krallığı Osmanlı Devleti’ne bağlandı.
  • I. Murat Savaş alanını gezerken Miloş Kabiloviç adında bir Sırplı tarafından öldürüldü.] }

1389’da Balkanlar’daki Osmanlı öncü birlikleri Ploşnik’te Haçlılar tarafından yenilgiye uğratıldı (Osmanlıların Balkanlardaki ilk yenilgisi). Bu başarıdan ümitlenen Haçlılar büyük bir ordu oluşturarak Osmanlı Devleti’ni Balkanlardan atmak amacıyla harekete geçti.

1. Haçlılar Kosova’da büyük bir yenilgiye uğratıldı.
2. Kuzey Sırbistan yolu Osmanlılara açıldı.
3. Ancak savaş sonrasında, savaş meydanını gezen I. Murat bir Sırplı tarafından hançerlenerek öldürüldü.

Uyarı: Kosova Savaşı'nda Haçlıların amacı Osmanlıyı Balkanlardan çıkartmaktı.
Uyarı: Bu savaş sırasında Osmanlı Devleti ilk defa top kullandı.

Sırp ve Boşnak kuvvetlerinin 1388'de Osmanlı akıncı birliğini yenmesi (Ploşnik Muharebesi) ve Osmanlı Devleti'nin Sırbistan'a dayanan gücünün kırılmak istenmesi yeni bir Haçlı ittifakına sebep oldu. Sırp kralı Lazar'ın organize ettiği bu Haçlı ordusunda Boşnak, Macar, Arnavut, Çek, Hırvat askerleri de vardı. I.Murat'ın komuta ettiği Osmanlı ordusu, Haçlı ordusunu Üsküp'ün kuzeyinde mağlup etti. Sırp kralı Lazar esir alındı. Birinci Kosova Savaşı'nın sonunda, Sırp Kralı Lazar'ın damadı Miloş Obroneviç padişahın huzuruna çıktığı sırada, göğsünde sakladığı hançeri Birinci Murat'a saplayarak sultanı şehit etti.

Babası Sultan Murat, savaş sonunda Miloş Obroneviç tarafından şehit edilince, devlet ileri gelenlerinin ortak kararıyla Şehzade Bayezid, tahta çıkartıldı. Yıldırım Bayezid, babası I. Murat gibi Balkanlarda fetihlere devam etmiş, Eflak voyvodasını kendine bağlamış, Tuna Nehri üzerindeki önemli geçiş noktalarını kontrol altına almıştı. 1391 yılında da İstanbul'u kuşatmış; ancak başarılı olamamıştı. Yıldırım Bayezid 1395 yılında İstanbul'u ikinci kez kuşattı. Fakat Haçlıların harekete geçtiğini haber alınca bu kuşatma da birincisi gibi başarıya ulaşmadan kaldırıldı. Papa IX. Bonifas, Türklere karşı yeni bir Haçlı seferi başlatmıştı. Macar kralı Sigismundun komuta ettiği Haçlı ordusu Tuna Nehri kıyısındaki Niğbolu Kalesi'ni kuşattı. Yıldırım Bayezid bunun üzerine İstanbul kuşatmasını kaldırarak Niğbolu Kalesi önlerine geldi. 25 Eylül 1396'da Osmanlı ordusu, Haçlıları perişan etti. Niğbolu Savaşı sonrası Bulgaristan Osmanlı'ya bağlandı. Mısır'da bulunan Halife, Yıldırım Bayezid'a "Anadolu'nun Sultanı" anlamında "Sultan-ı İklim-i Rum" unvanını verdi.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar