Yıldırım Bayezid Dönemi (1389 – 1402)

Yıldırım Bayezid Dönemi (1389 – 1402)

Yıldırım Bayezid Dönemi konu anlatımı Hocalara Geldik 1. BölümYıldırım Bayezid Dönemi konu anlatımı Hocalara Geldik 2. Bölüm

Yıldırım Bayezid Dönemi konu anlatımı Hocalara Geldik 3. Bölüm

Yıldırım Bayezid Dönemi  Anadoludaki Faaliyetler1. Yıldırım Bayezid tahta çıktıktan hemen sonra Anadolu’ya yöneldi. Dulkadiroğulları ve Ramazanoğulları dışındaki Tüm Anadolu Beylikleri’ni siyasi egemenliğine aldı. Böylece Anadolu Türk siyasi birliği büyük oranda ilk defa sağlandı.

2. Yıldırım Bayezid İstanbul’u dört defa kuşattı; ancak bu kuşatmalar başarılı olmadı. Bu kuşatmaları etkili hale getirmek için Güzelce Hisarı (Anadolu Hisarı) yapıldı.

Uyarı: Yıldırım Bayezid İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahıdır.

1396 NİĞBOLU SAVAŞIBalkanlardaki Faaliyetler İstanbul’un kuşatılması üzerine Avrupalı büyük devletler Haçlı birliğini oluşturup 1396’da Osmanlı üzerine harekete geçtiler; ancak Niğbolu önlerindeki bu savaşı Osmanlı Devleti kazandı.

Böylece Bulgaristan’ın tamamı Osmanlı Devleti’ne katıldı. Bosna – Hersek Osmanlı koruyuculuğuna alındı. Mısır’daki Abbasi Halifesi bu büyük başarısından dolayı Yıldırım’a “Sultan-ı İklim-i Rum” (Rum diyarının sultanı) ünvanını verdi.

1. Yıldırım Bayezid bir süre sonra Selanik ve Yanya bölgelerini de Osmanlı topraklarına kattı.

2. Yıldırım Bayezid son İstanbul kuşatması sırasında doğuda Timur tehlikesinin belirmesi üzerine, Bizansla bir antlaşma yaptı ve kuşatmayı kaldırdı.

Buna göre;  • İstanbul’da bir Türk mahallesi kurulacak ve bir cami yaptırılacaktı,
  • İstanbul’da bir Türk kadı tayin edilecek,
  • Türkler de İstanbul’da ticaret yapabilecek,
  • Bizans Osmanlı Devleti’ne yıllık vergi ödeyecekti.

1402 ANKARA SAVAŞI

1. Bağdat Celayirleri hakimi Ahmet Celayir ve Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf Timur’dan kaçarak Yıldırım Bayezid’e sığınmıştı. Ayrıca Anadolu beylikleri de Timur’dan Bayezid’e karşı yardım istemişti.

2. Bu olaylar Timur’u harekete geçirdi ve Timur Osmanlı Devleti’ne ait olan Sivas’ı yakıp yıktı. Yıldırım Bayezid ise buna karşılık Timur’a ait olan Erzincan’ı yaktı yıktı.

3. Arada gidip gelen hakaret dolu mektuplar ve her iki hükümdarın da Türk cihan hakimiyeti arzusu Ankara Savaşı’nı kaçınılmaz hale getirdi.

4. 1402’de Ankara’nın Çubuk Ovası’nda büyük bir savaş meydana geldi. Osmanlı Devletine bağlı Karatatarların ve Anadolu Türk Beylikleri’nin ihaneti neticesinde Osmanlı Devleti ağır bir yenilgiye uğradı.

Sonuçları;  • Yıldırım Timur’a esir oldu ve çok geçmeden vefat etti.
  • Anadolu Türk birliği bozuldu. Beylikler tekrar kuruldu. (II. Beylikler Dönemi)
  • Osmanlı merkezi otoritesi sarsıldı. Devlet yıkılma tehlikesi geçirdi. Yıldırımın oğulları arasında taht kavgası başladı. Bu karışıklık devrine Fetret Devri (1402-1413) adı verilir.
  • İstanbul’un alınması (yarım asır) gecikti. Balkan fetihleri durdu ama kurulan sağlam düzen sayesinde Balkanlar’da fazla toprak kaybı olmadı. Bizans Osmanlı iç işlerine karışma fırsatı buldu.

 

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi