Yıldırım Bayezid Dönemi (1389 – 1402) 10. Sınıf Tarih


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 10. Sınıf, Tarih

Yıldırım Bayezid Dönemi  Anadoludaki Faaliyetler

 • Yıldırım Bayezid tahta çıktıktan hemen sonra Anadolu’ya yöneldi. Dulkadiroğulları ve Ramazanoğulları dışındaki Tüm Anadolu Beylikleri’ni siyasi egemenliğine aldı. Böylece Anadolu Türk siyasi birliği büyük oranda ilk defa sağlandı.
 • Yıldırım Bayezid İstanbul’u dört defa kuşattı; ancak bu kuşatmalar başarılı olmadı. Bu kuşatmaları etkili hale getirmek için Güzelce Hisarı (Anadolu Hisarı) yapıldı.

Uyarı: Yıldırım Bayezid İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahıdır.

1396 NİĞBOLU SAVAŞI

Balkanlardaki Faaliyetler İstanbul’un kuşatılması üzerine Avrupalı büyük devletler Haçlı birliğini oluşturup 1396’da Osmanlı üzerine harekete geçtiler; ancak Niğbolu önlerindeki bu savaşı Osmanlı Devleti kazandı.

Böylece Bulgaristan’ın tamamı Osmanlı Devleti’ne katıldı. Bosna – Hersek Osmanlı koruyuculuğuna alındı. Mısır’daki Abbasi Halifesi bu büyük başarısından dolayı Yıldırım’a “Sultan-ı İklim-i Rum” (Rum diyarının sultanı) ünvanını verdi.

 • Yıldırım Bayezid bir süre sonra Selanik ve Yanya bölgelerini de Osmanlı topraklarına kattı.
 • Yıldırım Bayezid son İstanbul kuşatması sırasında doğuda Timur tehlikesinin belirmesi üzerine, Bizansla bir antlaşma yaptı ve kuşatmayı kaldırdı.

Buna göre;

 • İstanbul’da bir Türk mahallesi kurulacak ve bir cami yaptırılacaktı,
 • İstanbul’da bir Türk kadı tayin edilecek,
 • Türkler de İstanbul’da ticaret yapabilecek,
 • Bizans Osmanlı Devleti’ne yıllık vergi ödeyecekti.

1402 ANKARA SAVAŞI

 • Bağdat Celayirleri hakimi Ahmet Celayir ve Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf Timur’dan kaçarak Yıldırım Bayezid’e sığınmıştı. Ayrıca Anadolu beylikleri de Timur’dan Bayezid’e karşı yardım istemişti.
 • Bu olaylar Timur’u harekete geçirdi ve Timur Osmanlı Devleti’ne ait olan Sivas’ı yakıp yıktı. Yıldırım Bayezid ise buna karşılık Timur’a ait olan Erzincan’ı yaktı yıktı.
 • Arada gidip gelen hakaret dolu mektuplar ve her iki hükümdarın da Türk cihan hakimiyeti arzusu Ankara Savaşı’nı kaçınılmaz hale getirdi.
 • 1402’de Ankara’nın Çubuk Ovası’nda büyük bir savaş meydana geldi. Osmanlı Devletine bağlı Karatatarların ve Anadolu Türk Beylikleri’nin ihaneti neticesinde Osmanlı Devleti ağır bir yenilgiye uğradı.

Sonuçları;

 • Yıldırım Timur’a esir oldu ve çok geçmeden vefat etti.
 • Anadolu Türk birliği bozuldu. Beylikler tekrar kuruldu. (II. Beylikler Dönemi)
 • Osmanlı merkezi otoritesi sarsıldı. Devlet yıkılma tehlikesi geçirdi. Yıldırımın oğulları arasında taht kavgası başladı. Bu karışıklık devrine Fetret Devri (1402-1413) adı verilir.
 • İstanbul’un alınması (yarım asır) gecikti. Balkan fetihleri durdu ama kurulan sağlam düzen sayesinde Balkanlar’da fazla toprak kaybı olmadı. Bizans Osmanlı iç işlerine karışma fırsatı buldu.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar